Grodzieński Caritas dziękuje….

Pisaliśmy niedawno o działalności grodzieńskiego Caritasu w czasie pandemii. Pisaliśmy, że jest on (tzn. Caritas) największą organizacją dobroczynną na Białorusi. Dziś cytujemy fragmenty listu, który do nas dotarł kilka dni temu:

Chcielibyśmy szczególnie podziękować Polskiej Fundacji Narodowej za jej wsparcie nas w walce z coronavirusem – dla dalszej pracy na rzecz potrzebujących na Grodzieńszczyźnie. Jesteśmy oczywiście wdzięczni dla Polaków za ich solidarność i pomoc. Chcemy dodać jednocześnie, że nie jest to jedyna pomoc, która dotarła do nas ze strony polskiej na Białoruś.

Dzięki pomocy Polskiej Fundacji Narodowej przekazaliśmy już dary w postaci maseczek, rękawiczek, płynu do rąk i płynu do powierzchni dla wielu naszych rodaków jak również wszystkich potrzebujących pomocy. Pomoc ta była dostarczona dla mieszkańców zarówno dużych miejscowości takich jak: Grodno, Nowogródek i Lida tak też i małych typu: Kamionka czy Nowojelnia. Dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej mogliśmy zabezpieczyć placówki Caritas wyposażając naszych pracowników, woluntariuszy jak również podopiecznych w maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekujące. Z pomocy skorzystały ośrodki pomocy socjalnej oraz domy dla osób starszych (дома престарелых). W najbliższych planach mamy też przekazanie pomocy dla polskiej szkoły w Wołkowysku oraz 12 świetlic naszej diecezji, a także dla najbiedniejszych szpitali z małych miejscowości.

Ks. dr Roman Raczko, dyrektor grodzieńkiego Caritasu

 Ewentualne wsparcie dla grodzieńskiego Caritasu prosimy kierować na konto bankowe Fundacji Kresy Wspólnym Dziedzictwem – Santander Bank Polska S.A.; konto: 75 1090 2590 0000 0001 4483 4391

Opr. Leszek Wątróbski

Wszystkie zdjęcia zostały nadesłane z Białorusi

Lämna ett svar