Zasada Pareta

20% klientów przynosi 80% zysków. 20% kierowców powoduje 80% wypadków. 20% powierzchni dywanu przypada na 80% zużycia. 20% ubrań nosimy przez 80% czasu. Zasada opisująca zjawiska, w których 20% badanych obiektów jest związanych z 80% pewnych zasobów, jest niemal naukowo udowodniona. Zasada 80/20 lub 20/80 nazywa się Zasadą Pareta.

Bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie, zasada 80/20 ma olbrzymi wpływ na nasze życie. Bo nawet jeśli ktoś nie wierzy statystycznym prawidłowościom, to warto przypatrzeć się otaczającej nas rzeczywistości.

Tak – już ponad 100 lat temu – uczynił markiz Vilfredo Federico Damaso Pareto (urodził się 15 lipca 1848 w Paryż, zmarł 19 sierpnia 1923) włoski ekonomista i socjolog. Był współtwórcą tzw. ”lozańskiej szkoły w ekonomii”. Od 1893 roku był profesorem uniwersytetu w Lozannie. Pareto wykorzystując dane statystyczne, analizował rozkłady dochodów ludności w wyznaczonych przedziałach i doszedł do wniosku, że 20% mieszkańców Włoch było w posiadaniu 80% majątku w kraju.

Na przełomie XX i XXI wieku Richard Koch wydał kilka książek dotyczących zasady Pareta i jej zastosowań w różnych dziedzinach życia. Uznał on m.in teorię ewolucji za szczególny przykład tej zasady.

Zasada Pareto (Zasada 80/20 lub 80 na 20) – zasada opisująca wiele zjawisk, w których 20% badanych obiektów związanych jest z 80% pewnych zasobów.

Nazwa pochodzi od nazwiska włoskiego socjologa i ekonomisty Vilfredo Pareto, który na podstawie analizy danych statystycznych dochodów ludności we Włoszech w 1897 roku stwierdził, że 20% mieszkańców Włoch jest w posiadaniu 80% majątku w kraju. Na przestrzeni lat stwierdzono, że ta prosta reguła doskonale sprawdza się w wielu innych przypadkach praktyki gospodarczej. Uogólniając, zasada 80/20 mówi, iż „w zbiorowości niejednorodnej 20% elementów reprezentuje 80% skumulowanej wartości cechy, która służy jako kryterium klasyfikacji.

Zasada 80/20 mówi, że występowanie większości typów zdarzeń można zaobserwować w małym zaledwie fragmencie możliwych okoliczności. Sprawdza się to w wielu dziedzinach życia, np.
• produkcja 20% typów wyrobów zapewnia 80% ogólnej wartości sprzedaży;
• 20% operacji w procesie produkcyjnym warunkuje 80% kosztów wytwarzania;
• 20% informacji warunkuje 80% decyzji itp.
• 80% skarg w supermarketach pochodzi od 20% klientów
• 80% złych kredytów jest w rękach 20% dłużników
• 80% braków jest skutkiem 20% przyczyn
• 80% skutków wywoływana jest przez 20% przyczyn
Ogólnie można powiedzieć, że niewielka liczba osób, przyczyn, sytuacji odpowiada za większość występujących zjawisk. Podjęcie odpowiednich działań korygujących, likwidujących te 20% niekorzystnych czynników może znacznie poprawić jakość procesu. Dlatego warto je zidentyfikować, aby nie walczyć z przyczynami które są mało istotne.

Nazwy Zasada Pareta użył dla opisu większej ilości zjawisk w 1941 roku Joseph Juran w swoich badaniach nad jakością, zauważając, że 80% problemów jest powodowanych przez 20% przyczyn. Zasadę Pareto polecają eksperci od motywacji, e-biznesu, zarządzania, zarządzania czasem, itd. Zalecają ją milionerzy, którym pomogła zdobyć fortunę.

O zasadzie Pareto pisały autorytety takie jak Robert Kiyosaki (amerykański milioner), Brian Tracy (ekspert od zarządzania czasem i sprzedaży bezpośredniej), Piotr Majewski (ebiznesmen) i Kamil Cybulski (ebiznesmen). Zig Ziglar (mistrz motywacji). Schemat zasady Pareto został opracowany przez Vilfreda Pareto (włoski ekonomista i socjolog) w 1897 roku.

Liczb 80 i 20 nie należy traktować jako jedyne słuszne, są one tylko najczęściej pojawiającą się w obserwacjach, równie dobrze może to być inna proporcja. Słuszne w tej zasadzie jest to, że nie zdarza się aby 100% nakładów przynosiło 100% efektów. Kierując się tą zasadą należy wyszukiwać te czynności które przynoszą największe efekty pomijając inne mniej wartościowe, optymalizując w ten sposób nasze działania. Bo stosując statystyki stwierdzimy, że chociaż 20% kryminalistów popełnia 80% przestępstw i 20% słownictwa  wystarcza by móc czytać 80% tekstów w obcym języku, to jednak 10% ludzi na świecie jest w posiadaniu 90% wszystkich pieniędzy, a 90% kapitału akcyjnego znajduje się w posiadaniu 10% udziałowców. Ale to tylko drobne odstępstwa od reguły.

Reguła Pareto ma zastosowanie nie tylko w zarządzaniu, ale także w naszym życiu. Po prostu: 80% najbardziej pożądanych efektów wymaga od nas 20%. A 80% wysiłku poświęcamy na czynności, które generują 20% wartości dodanej. Brzmi skomplikowanie? Chyba nie…

opr. Strefa.se

Lämna ett svar