PODRÓŻE PO POLSCE: Zamek w Besiekierach

We wsi Biesiekiery, znajdują się ruiny późnogotyckiego zamku, położonego w powiecie łęczyckim w województwie łódzkim. Zamek ten powstał prawdopodobnie na przełomie piętnastego i szesnastego stulecia. Źródła historyczne nie podają, kto był inicjatorem jego budowy, ale dokumenty kościelne mówią nam, że był to wojewoda łęczycki Mikołaj herbu Pomian.

Budowa zamku

Przebieg budowy zamku w Biesiekierach należy łączyć z jednym ze stolników brzeskich: Mikołajem Sokołowskim, a także jego potomkiem Wojciechem Sokołowskim. W końcu XVI wieku, zamek należał do Andrzeja Batorego, a następnie do jego córki Zofii Batorówny i Jerzego Rakoczego II. Zamek ten miał formę fortecy potrzebnej do ewentualnego odparcia nacierających na niego wojsk nieprzyjaciela. Fortecę tę założono na kopcu otoczonym wodami sztucznego stawu. Wzniesiono ją z cegły na kamiennym fundamencie, na planie nieregularnego czworoboku. W południowej kurtynie zamkowej, znajdował się budynek bramny. Posiadał on trzy kondygnacje, a na każdej z nich znajdowały się cztery izby.

Foto: Wikipedia

Wiek wojen

W połowie siedemnastego stulecia zamek biesiekierski został przebudowy na zamek typowo warowny. Tej przebudowy dokonał Jan Szymon Szczawiński, kasztelan i wojewoda brzesko-kujawski. Pokryto wówczas zamkowe ściany tynkami, co znacząco zatarło surowość i późnogotycki charakter zamku nawodnego. Około roku 1653 nadbudowano na nim ośmiokątną wieżyczkę. Na północnym boku zamku powstał główny dom mieszkalny o szerokości 13 metrów. Posiadał on również trzy mniejsze prostokątne izby i kwadratową salę na wschodniej ścianie. W opisie zamkowym, pochodzącym z XVIII wieku, czytamy, że pomieszczenia te określono jako pokój karmazynowy, pokój marmurowy, sień i izba wielka. Z izb tych w stronę dziedzińca wychodziło 7 otworów okiennych. W późniejszych czasach nie prowadzono już istotnych prac budowlanych.

Wiek osiemnasty

Pożar, który wybuchł w zamku w roku 1731, przyśpieszył destrukcję obiektu. Nikt się już nie znalazł, kto by posiadał odpowiedni kapitał i mógłby odbudować zamek. W połowie dziewiętnastego wieku, pełnił on jedynie funkcje gospodarcze. Obecnie zamek znajduje się w stanie ruiny.

Legenda o zamku

Z zamkiem związana jest legenda o pewnym rycerzu, który założył się z diabłem Borutą z pobliskiej Łęczycy, że zbuduje on od podstaw zamek, ale przy tejże budowie nie skorzysta on z siekiery. Tak też zrobił. Rycerz zamek zbudował – nie wiedział jednak, że jeden z chłopów zwożących kamienie na zamek nazywał się Siekiera. Zakład więc rycerz przegrał i stracił na rzecz diabła duszę, a stare zamczysko nazwano Besiekierami. Diabeł podobno wciąż go pilnuje, do dziś jest czasami widziany po zmroku w każdą ostatnią noc tygodnia.

Nasza redakcja bardzo dziękuje pani Irenie Rzeszutek za zaproszenie do zamku biesiekierskiego i ofiarowanie nam fotografii zamkowych. Dojazd jest tu bardzo prosty ponieważ prowadzi on zarówno drogą autobusową jak też i koleją od Łodzi,   na północny- zachód w kierunku Łęczycy.

Ewa Michałowska – Walkiewicz

Lämna ett svar