Przybywa Polaków w Szwecji

W 2018 roku polska emigracja powiększyła się o 3.817 osób – w tym 1494 kobiety i 2.323 mężczyzn. Tym razem Polacy znaleźli się na 6 miejscu wśród migrujących do Szwecji obywateli innych krajów (na pierwszym miejscu byli Syryjczycy – 14.387 osób). Od wielu już lat osiedla się w Szwecji podobna liczba Polaków i przeważają mężczyźni. Ma to związek z emigracją zarobkową.

Polacy stanowią jednak drugą co do wielkości grupę narodowościwą w Szwecji mieszkającą tutaj ze swoim obywatelstwem. Znowu na pierwszym miejscu są Syryjczcy (132.067), później polscy obywatele (53.991). W ogólnym rozrachunku różnica między ilością kobiet a mężczyzn jest nieco mniejsza, mężczyźni stanowią 54,5% ogólnej liczby polskich obywateli w Szwecji.

Z dostępnych danych wynika, że na koniec roku 2017 zameldowanych było w Szwecji 897.336 obywatli innych krajów, ale rok ten był rekordowy pod względem przyznawania im szwedzkiego obywatelstwa. W 2017 roku aż 68.898 otrzymało szwedzkie obywatelstwo – w tym 2.083 Polaków.

Jak Polacy dają sobie radę na szwedkim rynku pracy? Całkiem dobrze. Zresztą pozytywne dane statystyczne opublikował niedawno (luty 2019) SCB (Statisiska centralbyrån), z których wynika, że w 2018 roku spadło bezrobocie wśród imigrantów. Bezrobocie dla całej Szwecji utrzymuje się na poziomie 6,3% i było niższe o 0,4% niż rok wcześniej.

Już wcześniejsze statystki i badania socjologiczne wskazywały, że Polacy dają sobie dobrze radę na szwedzkim rynku pracy, najczęściej znajdując zatrudnienie w firmach i spółkach prywatnych (59,7%) oraz pozostałych firmach (22,9%). Znacznie mniej znalazło zatrudnienie w sektorze komunalnym i wojewódzkim (5,6% + 6,5%).

Z dostępnych danych sprzed ponad 10 lat wynika, że zdecydowana większość Polaków w Szwecji była pracownikami etatowymi (92,2%), aż 7,5% prowadziło własne firmy (dla całej Szwecji to wskaźnik 5,6%), ale tylko 0,3% było właścicielami spółek akcyjnych (0,3% – dla porównania = dla całej Szwecji to 3,3%).

Zapewne w ostatnich latach nastąpiły w tej statystyce pewne zmiany, ale trzeba będzie poczekać na opublikowanie nowych danych. (ngp)

En reaktion på ”Przybywa Polaków w Szwecji

Lämna ett svar