PODRÓŻE PO POLSCE: Dwór w Nowej Rudzie-Słupcu. Nad potokiem Dzik

Dwór w Nowej Rudzie-Słupcu, wybudowany został w XVII wieku. Był on wzniesiony w stylu barokowym, a stanowił on prawdziwą ozdobę polany nad potokiem Dzik, znajdującego się w pobliżu parafialnego kościoła.

Początkowo był on dworem sędziowskim, a następnie nabył on kształtów siedziby szlacheckiej. Pierwotnie zamieszkiwany był przez baronów rodziny Morgante. Z biegiem czasu, gdy nastąpiło przejęcie dóbr słupieckich przez rodzinę Pilatich, został on przez nich znacznie przebudowany.

Pałac noworudzki pobudowany według projektu Jakoba Carovy, był budynkiem o zwartej bryle, poprzedzonym wieżą o cebulastym hełmie. W 1708 roku, właścicielem majątku w Nowej Rudzie był baron Jan Baptysta Pilati von Tassul. Znany był on w okolicy z hulaszczego życia. Jak podają nam różne źródła historyczne, pałac w Nowej Rudzie byłby o wiele znamienitszy w swoje pilastry i sztukaterie, ale jego właściciel przepił i przegrał w karty znaczną część pieniędzy przeznaczonych na rozbudowę domu.

Następnie w pałacu mieszkał Johann Baptista Pilati, syn poprzedniego Johanna Baptisty, zaś od początku XIX wieku, właścicielem był hrabia Antoni Pilati von Tassul zu Daxberg, wnuk pierwszego fundatora rozbudowy pałacowej. Miał on  dwóch synów Maksymiliana Henryka Mikołaja i Karola Józefa Otto. Najstarszy syn Karola, noszący imię Oskar Karol Rudolf, ożenił się z Małgorzatą von Kassel. Z tego małżeństwa rodzi się Oskar Wilhelm Ludwig von Pilati, który w sposób znaczny  upiększył obiekt, ale tracił pieniądze rodowe na alkohol i metresy. We wspomnianym pałacu, kazał wykonać sekretną komnatę, w której miał się oddawać oczywiście niepostrzeżenie, miłosnym uniesieniom. Pałac znajdujący się w XIX-wiecznym parku, wysadzono w powietrze w latach 60. XIX wieku, z niewiadomych przyczyn.

Nowy, skromniejszy dom pański Pilatich z XIX wieku stoi przy ul. Połoniny 2a. Jest to budynek dwukondygnacyjny, nakryty dachem mansardowym, Po 1945 roku, pałac ten był siedzibą gospodarstwa rolnego. Obok domu zachowały się budynki gospodarcze dawnego folwarku pańskiego.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Lämna ett svar