Pro Patria dla Macieja Klicha

Dnia 26 lutego 2021 roku w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Sztokholmie odbyła się uroczystość wręczenia Medalu ”Pro Patria” mieszkającemu w Sztokholmie byłemu działaczowi opozycji antykomunistycznej, a także obecnie działaczowi w środowiskach emigracyjnych, Maciejowi Klichowi.

Medal ten nadawany jest przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, co w tym wypadku jest to jak najbardziej uzasadnione i zasłużone.

Medal wręczała ambasador RP w Szwecji, Joanna Hofman, w towarzystwie kierownika Wydziału Konsularnego, konsula Macieja Zamościka.

Ambasador Joanna Hofman prezentując odznaczonego, mówiła m.in:

Maciej Klich, z wykształcenia historyk, były działacz opozycji antykomunistycznej w latach 1976-1984, internowany i rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. Przymuszony do emigracji  z powodów politycznych w 1984 roku. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej oraz odznaczeniem honorowym „Za zasługi dla niepodległości 1956-1989”.

W Szwecji jest aktywnym działaczem polonijnym, jednym z założycieli polskiego harcerstwa w Szwecji, sponsorem wielu inicjatyw polonijnych. Zaangażowany w działalność pomocową dla opozycji w Polsce w latach 1984-1989 oraz charytatywną na rzecz Polski do późnych lat 90. Był członkiem organizacji polonijnych, współpracownikiem polonijnych instytucji oraz ich sponsorem. Jest autorem wielu publikacji i esejów o charakterze historycznym oraz książki „Niepokorny. Historia lat 1976–1989”, wydanej w 2018 roku przez Instytut Pamięci Narodowej, w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Opozycja i opór społeczny w PRL 1956–1989”, zaliczonej do publikacji historycznych o charakterze źródłowym.

Od lat propaguje i promuje działania edukacyjne wśród polskiej emigracji w Królestwie Szwecji, zwłaszcza te dotyczące dzieci i młodzieży, współpracując z harcerstwem polskim, Szkołą Polską w Sztokholmie oraz z Polską Biblioteką przy Ośrodku Polskich Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie, sponsorując ich działania promocyjne i rozwojowe. Inicjator i propagator usystematyzowania i digitalizacji zasobów archiwów polonijnych w Szwecji. Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi za działalność polonijną w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi.

STREFA.SE

Lämna ett svar