PODRÓŻE PO POLSCE: Kije. Polska wieś powiatu pińczowskiego

Kije, to wieś polska usytuowana w województwie świętokrzyskim. Miejscowość ta, powstała między 950 rokiem, a 1140. Badacze historyczni tak właśnie uważają, gdyż w 1140 roku, mieszkańcy Kijów wybudowali tu kościół parafialny. Jego fundatorem był, rycerz waleczny Piotr Duńczyk.

XVI stulecie

W XVI wieku, Kije były ośrodkiem działalności zboru antytrynitarzowego o nazwie „bracia polscy”. Po raz pierwszy mieszkańcy tej miejscowości mieli możność usłyszenia innego poglądu na tematy biblijne, niż znany dotychczas pogląd katolicki.

Wiek osiemnasty

W dniu 19 lipca 1702 roku, na błoniach kijowskich, miała miejsce bitwa rozegrana pomiędzy wojskami szwedzkimi, saskimi i polskimi. Często na tę wieś mówiono wówczas wieś królewska, ponieważ gościło w niej aż trzech królów, którymi byli August II Mocny, Karol XII oraz Stanisław Leszczyński. Wygrała wtedy strona polska i dlatego też utarło się powiedzenie, że „król Leszczyński pod Kijami, kijami wroga przegnał”. W 1784 roku właścicielem wsi był hrabia Maciej Lanckoroński, ówczesny wojewoda bracławski.

Wyroby z gipsu

W dziewiętnastym stuleciu, ludność Kijów trudniła się wyrobem przedmiotów gipsowych. Były to ozdobne ogrodowe i altanowe kolumny, a także wazony i stoliki podkwiatowe. W 1827 roku, wieś ta miała 27 domów i 176 mieszkańców. A słynęła w całym kraju ze wspomnianej profesji

Od rozbicia dzielnicowego

Gdy w roku 1138, Bolesław Krzywousty podzielił kraj na dzielnice, Kije przynależały wówczas do ziemi sandomierskiej i księstwa wiślickiego. Po ukształtowaniu się nowych województw i powiatów, tereny te znalazły się w powiatach wiślickim i chęcińskim. I w tym porządku administracyjnym doczekały kresu istnienia Rzeczypospolitej w XVIII wieku.

Po roku 1772

Po utracie przez Polskę niepodległości, co nastąpiło już w roku 1772, okolice dzisiejszej gminy należały krótko do Austrii, następnie przez niewiele lat do Księstwa Warszawskiego, by na ponad wiek znaleźć się w granicach Królestwa Kongresowego, podległego Rosji. Struktura administracyjna Kijów i okolic,  zmieniała się w XIX wieku kilka razy. Dawne, pamiętające czasy napoleońskie departamenty zastąpiono tradycyjnymi województwami, a następnie rosyjskimi guberniami.

„Dziesięć dymów”

Od lutego 1816 roku, w Polsce zaczęły funkcjonować gminy wiejskie liczące nie mniej niż „dziesięć dymów” i wójta, który posiadał władzę ustawodawczą w danej wsi. Ważne zmiany w ustroju administracyjnym wprowadzono w życie w Kijach od stycznia 1867 roku. Utworzono wówczas powiat pińczowski z dwudziestoma gminami, wśród których znajdowała się gmina Kliszów oraz sołectwo kijowskie.

Lata 1939-45

Okres okupacji hitlerowskiej, skończył istnienie powiatu pińczowskiego. Stan ten dopiero uległ zmianie po zakończeniu działań wojennych, a tak zwaną „stolicą” powiatu stały się Kije.

Ważni ludzie z Kijów

Urodził się tu Tadeusz Stanisław Burdziński, dyplomowany major łączności Wojska Polskiego, bohater powstania warszawskiego.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Foto: Autorstwa Polar123 – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35056146

Lämna ett svar