1 KWIETNIA: Seminarium ”Ukraina i fokus”

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska vid Stockholms universitet anordnar ett panelsamtal om Ukraina. UKRAINA I FOKUS. Identitet, kultur och samhälle i förändring

Ingen föranmälan krävs

Datum och tid: 1 april kl. 15.00-17.00
Lokal: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Campus Frescati

Program
15.00 – 15.30 Forskare på flykt om ukrainsk identitet. (Språk: engelska)
15.45 –16.30 Samtal om ukrainsk identitet, kultur och politik i förändring. (Språk: svenska)

Inbjudna gäster
Professor Lada Kolomiyets, Prefekt vid Institutionen för översättningsteori och – praktik med inriktning mot engelska, Taras Sjevtjenko-universitetet i Kiev. Redaktör för den kommande volymen Living the Independence Dream: Ukraine and Ukrainians in Contemporary Socio-Political Context (Vernon Press, 2023), som behandlar ukrainsk självförståelse, oberoende och nationsbyggande under de trettio år som gått efter Ukrainas självständighet 1991.

Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet och var tidigare, 2015–2020, kulturråd vid Sveriges ambassad i Moskva. Han har en bakgrund inom förlag, kulturjournalistik och litterär översättning.

Yuliya Yurchuk är filosofie doktor och universitetslektor i historia vid Umeå universitet och tidigare vid Södertörns högskola. Hon har specialiserat sig på europeiska staters och särskilt Ukrainas moderna historia. Hennes forskning rör bl.a. minnespolitik, nationaliströrelse och religion i Ukraina samt post-imperialistiska diskurser om Ukraina i Ryssland. Hon är även översättare och har skrivit om samtida ukrainsk litteratur och kultur.

Niklas Bernsand, doktorand och lärare vid Språk -och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Han undervisar om ukrainsk och rysk politik, samhälle och identitet vid LU sedan tjugo år, och hans publikationer berör främst minnespolitik och minneskultur i Ukraina, men även ukrainsk språkpolitik och språkideologier.

Moderatorer:
Susanna Witt är docent i slaviska språk och lektor i ryska vid SlaBaFiNeTy. Hon forskar bl.a. om rysk och sovjetisk översättningshistoria och har även publicerat översättningar av ukrainsk poesi och essäistik.  Hennes senaste publikation är kapitlet “Translating Inferno: Mikhail Lozinskii, Dante and the Soviet Myth of the Translator” i volymen Translation under Communism (Palgrave Macmillan 2022), där även professor Kolomiyets medverkar.

Tora Hedin är docent i slaviska språk med inriktning mot tjeckiska och lektor i tjeckiska vid SlaBaFiNeTy. Hennes forskning rör bl.a. språk och identitet, språk i totalitära länder och identitet och språkförändring. Hon har även i många år varit verksam som översättare av tjeckisk skönlitteratur.

Ansvarig:
Renata Ingbrant – docent i slaviska språk med inriktning mot polska, stf prefekt vid SlaBaFiNeTy, SU.
renata.ingbrant@slav.su.se

Lämna ett svar