PODRÓŻE PO POLSCE: Kątki. Zespół pałacowy

Kątki to niewielka miejscowość należąca do powiatu świdnickiego i gminy w Marcinkowicach. Ponieważ w okresie zaborów, miejscowość ta należała do Niemiec,  nosiła ona nazwę Käntchen Schweidnitz. Położone są około 10 kilometrów na wschód od Świdnicy. Dojazd do nich prowadzi drogą krajową nr 35 w kierunku Wrocławia aż do Pszenna, skąd do Kątek prowadzi droga lokalna. Jest tutaj warty zobaczenia zespół pałacowo-parkowy, który znajduje się w północnej części wioski, a zabudowania pofolwarczne stanowią znaczną część Kątek.

Znajduje się tutaj wspomniany wyżej piękny zespół pałacowo-parkowy, z uwzględnieniem alei dębowo-jesionowej. O miejscowości tej wzmiankowano po raz pierwszy w 1334 roku, a zapisano ją wówczas pod nazwą brzmiącą Kentchyn. Już w roku 1373, we wspomnianej nazwie miejscowości zmieniono istniejącą tam jedną literkę, zatem nazwa jej brzmiała tym razem Kentchin.

Rezydencja mieszkalna w Kątkach

Początki rezydencji w Kątkach, sięgają piętnastego stulecia. Początkowo była to jedynie wieża mieszkalna, która została zbudowana na utwardzonym nasypie ziemnym  otoczonym fosą. Do dziś zostały jedynie ślady po wspomnianej fosie. Podstawowa bryła pałacu powstała w XVII wieku, a kolejne jego przebudowy już jako siedziby szlacheckiej, miały miejsce w wiekach XIX i XX. W roku 1850 dobudowano skrzydło południowe.

Obecny wygląd

Obecnie rezydencja składa się z wieży pobudowanej, pobudowanej na planie kwadratu. Jej korpus, został założony na planie prostokąta, wysoko podpiwniczonego, który jest dwukondygnacyjny. Jest on nakryty polskim dachem czterospadowym, a jego skrzydła nakryto dachem dwuspadowym. Elewacje są dotkliwie nadszarpnięte zębem czasu. Zachowały się do czasów nam współczesnych ślady pierwotnych zdobień pałacu, do których należą opaski wokół okien, gzymsy, boniowane naroża, portale akcentujące wejścia, a także schodkowe szczyty.

Kolejne lata

W kolejnych stuleciach miejscowość ta należała do rodów von Mesenau, von Zedlitz, von Czettritz-Neuhaus, by na powrót Kentchin należały do rodu von Zedlitz. W 1830 roku właścicielem dóbr był baron Friedrich Otto Ferdinand von Zedlitz-Leipe z Sulisławic. W Kątkach znajdowały się w owym czasie 44 domy, folwark, ewangelicka szkoła, browar, a także młyn wodny. W 1845 roku włości w Kentchin, znajdowały się  w rękach wdowy baronowej Helene Friederike Johanne von Zedlitz z domu von Erlach. Podobno kobieta ta była niezwykle operatywną osobą i nakazała tutaj założyć niezwykle intratną hodowlę owiec merynosów.

W rękach Zedlitz-Leipe z Zebrzydowa

Kolejnym właścicielem kąckiej majętności, został baron Gustav Sigismund Ferdinand Archibald von Zedlitz-Leipe z Zebrzydowa. Pełnił on funkcję starszego ziemskiego. Był on wnukiem poprzednich właścicieli, a synem barona Augusta z Sulisławic. W 1894 roku, majątek w Kentchin liczył 278 hektarów. W dalszym ciągu prowadzono założoną tu hodowlę owiec, ale tym razem powiększono majątek o liczne stawy z hodowlą ryb słodkowodnych.

W latach wielkiej wojny

W 1914 roku posiadłość tę, otrzymał w spadku Dietrich Gustav Sigismund baron von Zedlitz-Leipe. Właściciel dóbr Dietrich Gustav baron von Zedlitz-Leipe, był radcą prawnym, a w latach 1890-1919 był on starostą powiatu świdnickiego. W jego rękach znajdowała się również rodzinna posiadłość w Sulisławicach. Podobno, aby ratować fundusze niemieckiego wojska, wyciął on i sprzedał ogromne połacie tamtejszego lasu.

Po drugiej wojnie światowej utworzono tu Państwowe Gospodarstwo Rolne. W czasach Polski Ludowej rezydencję tę, zmieniono w wielorodzinny budynek mieszkalny.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

 

 

Lämna ett svar