Polacy wracają do kraju. Tak przynajmniej wynika z oficjalnych statystyk Głównego Urzędu Statystycznego

Według szacunków GUS na koniec 2020 roku za granicą dłużej niż trzy miesiące przebywało 2,24 mln Polaków. Oznacza to, że liczba Polaków przebywających czasowo za granicą w porównaniu z 2019 rokiem spadła o 176 tysięcy. Za ten gwałtowny odwrót z emigracji odpowiadają niemal w całości powroty z Wielkiej Brytanii. Warto porównać to także z rekordowym rokiem 2017, gdy poza granicami Polski przebywało ponad 2,5 miliona Polaków. Liczba emigrantów spadała więc już trzeci rok z rzędu.

Nadal najbardziej popularnymi kierunkami emigracji były w 2020 roku Niemcy (706 tys.), Wielka Brytania (514 tys.) i Holandia (135 tys.). Liczba Polaków mieszkających w kraju Holandii wzrosła o niemal 10 tysięcy osób, w Norwegii o 9 tysięcy. Z kolei aż o jedną czwartą skurczyła się populacja polskich emigrantów na Wyspach Brytyjskich.

Tymczasem do Szwecji w 2020 roku przybyło łącznie 82.815 imigrantów (w tym liczeni są także obywatele szwedzcy którzy do Szwecji powrócili – to ok. 11.000 osób). Polska grupa powiększyła się o 2530 osób – a więc dość stabilny trend od kilku lat. Przeważali mężczyźni (1579), kobiety (951). To naturalnie związane jest z tym, że to głównie mężczyźni przyjeżdżają do pracy do Szwecji.

STREFA.SE

Lämna ett svar