PODRÓŻE PO POLSCE: Rembertów. Najmniejsza dzielnica Warszawy

Rembertów, to najmniejsza dzielnica miasta stołecznego Warszawy. Położona jest ona w prawobrzeżnej części miasta. Kiedyś była osadą podwarszawską.

Nazwa Rembertów pochodzi z XV–XVI stulecia. A wywodzi się ona od nazwiska Remberta, czyli francuskiego producenta parowozów. Parowozami tymi, zwożono sprzęt wojskowy na poligon artyleryjski armii rosyjskiej. Według innego źródła historycznego, Rembertów wziął swoją nazwę od ostatniego namiestnika Królestwa Polskiego, niejakiego Fiodora Berga.

Stacja Rembertów

W roku 1866 na długości drogi kolejowej Warszawsko- Terespolskiej, zaistniała stacja Rembertów. W roku 1888 Rosjanie zbudowali tam poligon artyleryjski. Po odzyskaniu niepodległości przez nasz kraj, w pozostawionych przez armię rosyjską koszarach, ulokowano bataliony inżynieryjne Wojska Polskiego.

Okres wojny polsko bolszewickiej

W czasie wojny polsko -bolszewickiej, w Rembertowie znajdował się sztab dywizji piechoty, będący pod rozkazami generała Władysława Junga. W latach dwudziestych XX stulecia, powstała tu Fabryka Amunicji, o nazwie „Pocisk” oraz Doświadczalne Centrum Wyszkolenia Piechoty.

II wojna światowa

Już w dniu 14 września, od przekroczenia granicy polsko- niemieckiej, oddziały Wehrmachtu zajęły Rembertów. Po przegranej wojnie obronnej z 1939 roku, Rembertów należał do III Rejonu Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej o nazwie „Dęby”. Dęby wchodziły w podobwód ZWZ „Obroża”. Większe akcje partyzanckie, w których uczestniczyli tak zwani „chłopcy z Rembertowa”, lub też „Dęby rembertowskie”, to obrona radiostacji Komendy Głównej AK oraz blokada Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Rok 1940

W 1940 roku na terenie Rembertowa, władze niemieckie utworzyły getto żydowskie.  Dnia 20 sierpnia 1942 roku, jego mieszkańcy zostali przepędzeni pieszo do pobliskiej Falenicy, a następnie wywiezieni do KL Treblinka. Ostatnich żydowskich mieszkańców Rembertowa, wymordowano wiosną w roku 1943. Na terenie Rembertowa Niemcy utworzyli także cztery obozy pracy dla Polaków, obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, a także dla jeńców radzieckich.

Pomysł NKWDzistów

We wrześniu 1944 roku, NKWDziści przystosowali dawny niemiecki obóz pracy, który był na terenie fabryki amunicji „Pocisk”, by przetrzymywać w nim żołnierzy AK oraz NSZ. W dniu 21 maja 1945 roku, oddział szturmowy AK, ostrzelał obóz rembertowski i uwolnił 446 więźniów przeznaczonych do wywiezienia do robót przymusowych w okręgu syberyjskim Związku Radzieckiego.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Foto: Autorstwa Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68475113

Lämna ett svar