W nowym numerze Nowej Gazety Polskiej…

”W literaturze, polskiej i światowej, motyw kocich bohaterów jest często używany” – pisze M. Anna Packalén Parkman w artykule ”Ślady kocich łapek w świecie moich lektur”.

W najnowszym numerze NGP także: felieton Janusza Korka ”Statek szaleńców, czyli na drodze do samozagłady”, Andrzeja Olkiewicza rozważania o ”czasie”, Andrzeja Szmilichowskiego ”Wyklęty powstań ludu ziemi”. Także artykuły Aleksandra Kwiatkowskiego, Tadeusza Nowakowskiego i Ludomira Garczyńskiego Gąssowskiego.

Numer dostępny bezpłatnie w polskich sklepach i instytucjach na terenie Sztokholmu, także w wersji PDF na stronie www.polonica.se

STREFA.SE

Lämna ett svar