Koncert ku pamięci Wielkim Polakom

Parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja we Wsoli, to jedna z 13 parafii rzymskokatolickich, należących do dekanatu jedlińskiego w diecezji radomskiej. W tym niezwykłym miejscu, w niedzielę 22 sierpnia 2021 roku, miał miejsce przepiękny koncert upamiętniający Polaków walczących, w szeregach polskiej armii podczas bitwy warszawskiej oraz podczas działań II wojny światowej.

Pierwotny kościół drewniany pw. św. Bartłomieja we Wsoli, istniał tu już w roku 1440. Był to rok, kiedy Władysław Warneńczyk, syn Władysława Jagiełły został koronowany na króla Polski. Wtedy też powstała parafia, w której do najczęstszych modlitw należały te za polską koronę i polski naród.

W XVI wieku, kościół we Wsoli opustoszał, gdyż urządzono w pobliskich miejscowościach liczne antytrynitarskie zbory ariańskie. W roku 1629, Krzysztof Siemieński za namową okolicznych mieszczan, zbudował nowy kościół modrzewiowy, który został konsekrowany w 1634 roku, przez biskupa krakowskiego Tomasza Oborskiego.

Obecny kościół, według projektu Jarosława Wojciechowskiego i Kazimierza Prokulskiego, został wzniesiony w latach 1918–1930, dzięki ogromnym zabiegom  ks. Piotra Janaszka, ks. Wacława Wójcika i ks. Władysława Muszalskiego, przy oczywistym wsparciu okolicznej ludności. Konsekrował zatem nowo powstały kościół w dniu 15 września 1934 roku, ksiądz biskup Jasiński. Wspomniany Kościół jest obiektem wzniesionym w stylu neoromańskim, z czerwonej cegły. Ponieważ w niedługim czasie przed wybuchem II wojny światowej pobudowano wspomnianą świątynię, była ona miejscem gdzie zanoszono liczne prośby o wolność i niepodległość ziemi polskiej.

Wojna obronna to zbrojny opór Polaków, kierowany przeciwko Niemcom, którzy w dniu 1 września 1939 roku napadli na nasz kraj. Trwała ona od dnia 1 września do 6 października 1939 roku, kiedy z chwilą kapitulacji Grupy Operacyjnej Polesie będącej pod rozkazami generała Franciszka Kleeberga pod Kockiem, zakończyły się walki regularnych oddziałów Wojska Polskiego. Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej był Marszałek Edward Rydz- Śmigły, a szefem sztabu generał Wacław Stachiewicz. Dnia 2 września 1939 roku prezydent mianował płk. Wacława Kostek Biernackiego, Głównym Komisarzem Cywilnym w randze ministra, który na obszarze okupowanym przez wroga miał uprawnienia premiera.

W wyniku agresji III Rzeszy i ZSRR na nasz kraj, terytorium państwa Rzeczpospolitej Polskiej zostało całkowicie okupowane i traktowane z dniem 28 września 1939 roku, wbrew prawu międzynarodowemu jako podzielone.

Aby uczcić tych wszystkich, którzy walczyli w obronie Ojczyzny Polaków, ksiądz Roman Kotlimowski proboszcz parafii św. Bartłomieja we Wsoli zaprosił na cudowny koncert utworów patriotycznych, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. O godzinie 11. 15 wystąpił Kwartet Smyczkowy, a po nim oraz po nabożeństwie miał miejsce koncert pieśni patriotycznych wykonanych przez chór RZAWP.  Nasza Redakcja została zaproszona przez pana Romana Figarskiego na ten uroczysty koncert, który w gronie RZAWP gra na altówce. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego wystąpił w tej pięknej i zabytkowej świątyni już po raz trzeci, ale za każdym razem gromadzi on nie tylko parafian i okolicznych mieszkańców.

Zespół ten zawsze podtrzymuje głębokie treści narodowe i chwałę oręża polskiego. W ten właśnie sposób, spełnia on marzenie Marszałka Józefa Piłsudskiego o utworzeniu sceny żołnierskiej, na której „powinno się grać głównie sztuki optymistyczne i radosne, dające ludziom wiarę i nadzieję.” W repertuarze RZAWP odnajdujemy wszelkie gatunki muzyczne, które zachwycą zarówno starszych jak i młodszych Polaków. I tym razem na tym cudownym koncercie patriotycznym, mogliśmy posłuchać pięknie brzmiących utworów scenicznych, które chwytają za serce każdego Polaka. Gdy chór wykonywał „Karpacką Brygadę”, z niejednego oka popłynęła łza.

Na szczególne owacje zasłużył dyrygent RZAWP Paweł Szkop, który w sposób niezwykle ekspresyjny kierował chórem. Pięknie też prezentował się Kwartet Smyczkowy, dzięki któremu mieliśmy okazję posłuchać wykonania szeregu utworów,  z których najcudowniejszym był noszący tytuł „Zapach kobiety” ….Scent of a Woman…, według powieści Giovaniego Arpino.

Nasza Redakcja raz jeszcze dziękuje panu Romanowi Figarskiemu, za zaproszenie na to wspaniałe wydarzenie kulturalno- patriotyczne.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Lämna ett svar