Krupe. Historia polskiej wsi

Krupe, to wieś polska położona w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim. Był tutaj niegdyś dwór obronny, należący do dziedzictwa rodu Krupskich.

Początkowo istniał tu niewielki dwór obronny rodu Krupskich. Jerzy Krupski w roku 1492, założył wspomniany zamek dla swojej rodziny. W drugiej połowie XVI wieku, właścicielami zamku została rodzina Orzechowskich, którzy w Krupe wznieśli wspaniałą renesansową rezydencję, dokonując przebudowy zamku Krupskiego. Budowniczym jej w końcu XVI stulecia, był członek wspólnoty braci polskich Paweł Orzechowski, podkomorzy chełmski. W ich posiadaniu zamek pozostał do roku 1644.

Kolejni właściciele zamku

Właścicielami Krupe byli także Zborowscy, Niemirycze, a także Buczaccy, którzy pieczętowali się herbem Pilawa. Po wygaśnięciu rodu Buczackich herbu Pilawa w XVIII wieku, król Stanisław August Poniatowski przywilejem nadanym z dnia 5 października 1774 roku nadał ich dobra prawem kaduka, czyli spadku bezpotomnemu Janowi Michałowi Rejowi, staroście nowokorczyńskiemu.

Osiemnaste stulecie

Od 1782 roku właścicielami Krupe była rodzina Mrozowickich pieczętujących się herbem Prus. Zamek podupadł podczas potopu szwedzkiego, a Mrozowiccy nie potrafili poradzić sobie z sukcesywnymi jego remontami. Zamek Krupski w rękach Mrozowickich już nigdy nie odzyskał dawnego blasku. W 1794 roku pożar znacznie zniszczył zamek, a co najgorsze był on dalej niszczony podczas wydarzających się wojen światowych.

XX wiek

Przeprowadzone w latach 60. XX wieku prace zabezpieczające, częściowo uratowały pozostałości wspaniałej niegdyś, magnackiej rezydencji.

Krupe jako siedziba parafii

Od XVII wieku, Krupe było siedzibą parafii unickiej pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty, która obejmowała trzy wsie: Krupe, Krupiec i Oleśnicę. Dnia 22 stycznia 1782 roku, Mikołaj Mrozowicki, podkomorzy królewski i rotmistrz wojsk koronnych, kolator parafii, rekomendował na beneficjum krupskie ks. Symeona Iwaszkiewicza, unickiemu biskupowi chełmskiemu Maksymilianowi Rylle. W 1803 roku, w Krupe wybudowano nową cerkiew z fundacji Mikołaja Mrozowickiego. którą poświęcił ks. Bazyli Gruszecki, dziekan krasnostawski. Nowa cerkiew, podobnie jak poprzednia była budowlą drewnianą, trójdzielną, z nawą, kruchtą i zakrystią. Pokryto ją drewnianym gontem. W kopule umieszczono żelazny krzyż i sygnaturkę.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Lämna ett svar