Powakacyjny numer NGP

W najnowszym numerze Nowej Gazety Polskiej wspomnienia o zmarłym parę tygodni temu Leonardzie Neugerze, a także niepublikowany wcześniej wywiad z nim Tadeusza Urbańskiego.

Dla Leona wolność i solidarność, demokracja i sprawiedliwość, a także zwykła ludzka uczciwość, odwaga i odpowiedzialność, były zawsze wartościami nadrzędnymi. Był człowiekiem koncyliacyjnym dla każdej inicjatywy dotyczącej Polski, wielkim patriotą. W latach 80. w gronie wspólnych przyjaciół stworzyliśmy krąg osób wspomagających opozycję w Polsce w ramach „Składki Górnośląskiej”. Współpracował z BBC i czasopismami emigracyjnymi, a także z polską redakcją Szwedzkiego Radia – tu dzielił się swoimi obserwacjami życia na emigracji, komentował wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne zarówno w Polsce, jak i w Szwecji, opowiadał o literaturze polskiej i szwedzkiej, z perspektywy emigranta mówił o tym co nas dzieli, a co łączy – wspomina Maciej Klich.

W numerze także wspomnienie o zmarłym niedawno Ryszardzie Antoniszczaku. Oraz artykuły ”Polemika” Ludomira Garczyńskiego Gąssowskiego, ”Turystyka górska w cieniu zarazy“ Aleksandra Kwiatkowskiego i felieton Andrzeja Szmilichowskiego ”Trudny rok”.

Numer dostępny w polskich sklepach i instytucjach na terenie Sztokholmu, również w wersji PDF na stronie www.polonica.se

STREFA.SE

Lämna ett svar