PODRÓŻE PO POLSCE: Tarce. Polska wieś sołecka

Tarce to średniej wielkości wieś polska, położona w województwie wielkopolskim, w gminie Jarocin. We wsi tej, znajduje się pałac wzniesiony w 1871 roku, przez Stanisława Hebanowskiego jako dar dla Stanisława Gorzeńskiego.

W latach 1898-1926 właścicielem pałacu był oficer, biorący udział w powstaniu listopadowym Zbigniew Ostronóg-Gorzeński. Od roku 1948 do 1974, pałac był siedzibą szkoły rolniczej.

Wygląd palacu

Pałac od frontu posiada ryzalit, z głównym wejściem umieszczonym pod portykiem. W ryzalicie tym, nad środkowym oknem pierwszego piętra znajduje się kartusz z herbami Węsierki należący do Elżbiety Węsierskiej oraz herb Nałęcz należący do jej męża Stanisława Gorzeńskiego. Natomiast w zwieńczeniu kartusza, znajduje się  fronton, z herbem Nałęcz Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego.

Neorenesansowy styl

Pracami przy budowie pałacu kierował poznański budowniczy Antoni Krzyżanowski. Obiekt wzniesiony w 1871 roku, jest cennym przykładem neorenesansowego stylu budowlanego z zastosowaniem francuskich wzorów, szczególnie wyraźnych w wystroju westybulu. Usytuowanie pałacu w krajobrazowym parku, podkreśla jego niepowtarzalną bryłę nawiązującą do renesansowych zamków francuskich.

Historia pałacu

Właścicielem majątku w Tarcach w latach 1839-1845, był Otto Juliusz von Rabenau. Następnie na krótko, Tarce były własnością hrabiów Mycielskich. W roku 1866 od Ludwika Schraedena kupili dobra te, Gorzeńscy ze Śmiełowa. W Tarcach, zamieszkał syn Antoniny z Bojanowskich i Hieronima Gorzeńskiego, niejaki Stanisław Gorzeński.

Na wzór zamków francuskich

Stanisław Ostroróg-Gorzeński kazał wybudować w Tarcach pałac, na wzór zamków francuskich. Obiekt ten powstał zatem w roku 1871 według projektu Stanisława Hebanowskiego. Jako oprawę dla tej imponującej siedziby założono wokół pałacu park krajobrazowy, który został połączony z pobliskim lasem. Właściciel Tarzec Stanisław Gorzeński ożenił się z Elżbietą Węsierską, z którą miał dwóch synów: Zbigniewa i Ludwika. Po śmierci Stanisława, w pałacu zamieszkał syn Zbigniew ożeniony z Anielą Biegańską.

Wiek dwudziesty

Po 1926 roku, majątek Tarce przeszedł w posiadanie działacza niepodległościowego Zdzisława Bończy-Skarżyńskiego, krewnego Gorzeńskich. Tenże pozostał właścicielem dóbr do wybuchu II wojny światowej. Jako, że był on zapalonym myśliwym, w pałacu znajdowało się wiele trofeów.

Obecnie

W roku 2006 kiedy Tarce nabył nowy wŁaściciel, całkowicie wymieniono opierzenia blacharskie oraz wymieniono pokrycie dachu. Uporządkowano  też teren wokół budynku, a następnie przywrócono układ komunikacyjny parku, odrestaurowano bramy wjazdowe i ogrodzenie. Budynek pałacowy jest obecnie hotelem.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Lämna ett svar