”Wiersze wybrane” Anny Kotlińskiej

W sztokholmskim Wydawnictwie Polonica ukazał się kolejny tomik wierszy. Tym razem to twórczość mieszkającej od 1981 roku w Sztokholmie Anny Kotlińskiej.

ANNA KOTLIŃSKA urodziła się 1 grudnia 1947 roku w Pruszkowie pod Warszawą. Studiowała ekonomię na Wyższej Szkole Ekonomicznej SGPiS w Warszawie. Od roku 1981 mieszka w Szwecji. Przez wiele lat pracowała w kilku przedsiębiorstwach w Sztokholmie. Z pasją zajmuje się ogrodnictwem, malarstwem, poezją, muzyką, tańcem, wyrabianiem ozdób ze srebra, ceramiką artystyczną. Debiut malarski w 1998 roku, debiut poetycki i kompozytorski w 2004 roku. Brała udział w produkcji kilku programów kabaretowych Tommy’ego Kruszelnickiego: Kabaret spod ciemnej gwiazdy (2004), Czekanie na Mikołaja (2005), Kabaret 3 po 3 grosze (2006), Kabaret na dwie fajerki (2006), Klub w suterynie (2007). Jest autorką 17 tomików poetyckich.

Anna Kotlińska

Tak najnowszy tomik ”Wiersze Wybrane” prezentuje prof. Ewa Teodorowicz Hellman:

Anna Kotlińska w tomie Wiersze wybrane publikuje swoje utwory poetyckie z lat 2005 – 2013. Wyobraźnia autorki porusza się w nich w różnym czasie i w odmiennych przestrzeniach. Wiele wierszy poświęca poetka wsi polskiej: jej odgłosom, barwom i odchodzącym w przeszłość krajobrazom. Nie jest to arkadyjski, idylliczny i dalece wyidealizowany obraz życia wiejskiego, ale także miejsce pracy i znoju. W wierszach tych widać nawiązania do tradycji ludowych oraz do prognostyki kalendarzowej zawartej w dawnych przysłowiach.

Poetka chętnie wyraża w swojej twórczości silne impresje i emocje, a ukazaną w erotykach nieskrępowaną zmysłowość łączy z żartem, ironią, satyrą i humorem. Lektura Wierszy wybranych Anny Kotlińskiej skłania niekiedy do refleksji i zadumy, ale najczęściej wiersze te rozweselają czytelnika i swoją treścią i igraszkami słownymi wciągają go w dobrą zabawę.

STREFA.SE

 

 

Lämna ett svar