PODRÓŻE PO POLSCE: Zamek książąt Sułkowskich. Perełki Bielska-Białej

Wznoszący się w centrum Bielska-Białej zamek, jest najstarszą i największą zabytkową budowlą tego miasta. Stoi on na terenie historycznego terenu Bielska. Według legendy, w jego miejscu miał znajdować się niegdyś gródek rozbójników regularnie napadających na podróżujących tamtędy kupców.

Książę opolski Kazimierz, miał zdobyć ową fortalicję i przegnać stamtąd zbójców. Natomiast, w miejscu tym wystawił pałacyk myśliwski, który z czasem rozbudowany został do postaci okazałego zamku, przy którym rozwinęło się miasto Bielsko.

W czternastym stuleciu

Najstarsze części pochodzą z XIV wieku, a przez następne stulecia był stopniowo rozbudowywany i przekształcany. Jest typem zamku miejskiego, od początku włączonego w system fortyfikacji Bielska. Stanowi on najsilniejszy element jego obwarowań. Przez stulecia zamek ten pełnił rolę śląskiej warowni granicznej, najpierw strzegąc granicy księstw dzielnicowych cieszyńskiego i oświęcimskiego, od połowy XV wieku granicy państwowej czesko-polskiej, a od 1526 roku austriacko-polskiej.

Szesnaste stulecie

Od końca XVI wieku rola obronna zamku malała i przekształcał się on coraz bardziej w rezydencję szlachecką. Współczesny wygląd tej budowli, pochodzi z czasów ostatniej wielkiej przebudowy z XIX wieku, która zatarła całkowicie jej dawne cechy stylowe. W latach 1899-1973 w miejscu widocznego obecnie od strony wschodniej ceglanego muru oporowego stał ciąg tzw. bazarów, tworzących efektowną podbudowę architektoniczną dla bryły zamku.

Zamek Piastowski

Zamek wzniesiony przez władających Księstwem Cieszyńskim Piastów, przez ponad dwa stulecia służył jako jedna z ich siedzib. Od 1572 roku był on centrum administracyjno-gospodarczym samodzielnego bielskiego państwa stanowego, którym władali przedstawiciele szlacheckich rodzin takich jak: Promnitz, Schaffgotsch, Sunnegh, Solms i Haugwitz.

W rękach Sułkowskich

W 1752 roku państwo stanowe podniesione zostało do rzędu księstw i przeszło w ręce familii Sułkowskich. Księstwo Bielskie istniało do 1849 roku, kiedy to podczas wprowadzania w Austrii nowoczesnego podziału administracyjnego, likwidującego stare struktury feudalne, jego tereny weszły w skład bielskiego starostwa powiatowego. Sam zamek oraz liczne dobra w okolicy miasta pozostawały w posiadaniu Sułkowskich do 1945 roku. Po II wojnie światowej zamek przejęty został przez Państwo Polskie i służył jako siedziba licznych instytucji kulturalnych, w tym muzeum.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Lämna ett svar