PODRÓŻE PO POLSCE: Złoty Stok. Miasto w południowej Polsce

Rychleby, czyli Zloty Potokk, to małe miasto w południowej Polsce. Usytuowane jest ono na Dolnym Śląsku.

Złoty Stok jest najstarszym ośrodkiem górniczo-hutniczym w Polsce. Ostatnią kopalnię rud arsenu, zamknięto tutaj w 1961 roku. W ostatnich latach miasto straciło na znaczeniu jako ośrodek przemysłowy, równocześnie stając się ośrodkiem turystycznym znanym przede wszystkim z Muzeum Górnictwa i Hutnictwa, zwanym potocznie Kopalnią Złota.

Najstarsze dokumenty potwierdzające prawa miejskie Złotego Stoku, datuje się na 13 wiek. W 1273 roku, Henryk Probus pozwolił cystersom z Kamieńca na prowadzenie tutaj robót górniczych. W roku 1358 miasto to zostało wykupione przez Bolka II, księcia świdnickiego. Po śmierci Agnieszki Habsburżanki żony Bolka II, która nastąpiła w roku w 1392, miasto to zostało połączone z Koroną Czeską.

Dnia 17 lutego 1491 roku, Złoty Stok otrzymał herb, sztandar i rangę Wolnego Miasta Górniczego. W roku 1507 książęta ziębicko-oleśniccy, założyli tu mennicę, która do roku 1621 biła monety z wydobywanego tu złota. W roku 1511 w zamian za pożyczkę dzieloną zadłużonym książętom ziębickim Karolowi i Albrehtowi, książęce kopalnie dostały się rodzinie Fluggerów z Augsburga. W latach 1513-1514 Jakub Flugger wybudował w Złotym Stoku nową topnię, a w roku 1514 miał już prawo wyłączności handlu zlotem. W 1529 roku, w Złotym Stoku było czynnych 145 kopalń i kilkanaście małych hut.

W roku 1565 w szybie „Złoty Osioł” zginęło 59 górników, co zahamowało rozwój wydobycia. Wkrótce potem do miasta przybył aptekarz Hans Scharffenberg, który z kopalnianych hałd postanowił uzyskiwać arsen. To on właśnie rozwinął tu produkcję arszeniku. Wojna trzydziestoletnia, dała kres górnictwu, zatem miasto zostało całkowicie zniszczone, a kopalnie zalane.

Wilhelm Roesenberg zakupił w 1582 roku, miasto Złoty Stok wraz kopalniami złota i mennicą. Złoty Stok i jego nowy nabywca, znajdowali się u szczytów sławy, uchodząc za najbogatszego możnowładcę w Czechach. Posiadając mennicę Roesenberg mógł ją jeszcze uświetnić bijąc złote monety z jego imieniem i rodowym herbem.

Głównym zakładem przemysłowym w Złotym Stoku po II wojnie światowej. był zakład produkujący arsen i złoto. Ten pierwszy zakład pracy nosił nazwę „Przemysłu Arsenowego”,

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Foto: Wikipedia

Lämna ett svar