PODRÓŻE PO POLSCE: Odonów. Majątek Jana Bohuna

W XV wieku Odonów, to majątek ziemski należący do Jana Bohuna z Dunosów, sędziego krakowskiego. Z biegiem lat majątek ten przeszedł w ręce Stanisława z Ligęzy, kasztelana żarnowskiego i małogoskiego. Od tego czasu w majątku tym zaczęły dziać się różne złe rzeczy, łącznie z ukazywaniem się czarnego jeźdźca na bezgłowej kobyle.

Gdy zmarł Stanisław z Ligęzy, majątek Odonów objął jego syn, również Stanisław, który w roku 1467 sprzedał go za 700 grzywien Henrykowi z Mikołajowa. W XVI stuleciu własność tę Mikołaj sprzedał staroście bieckiemu, który był jednocześnie  kasztelanem wiślickim.

W zapiskach historycznych czytamy, że gdy Stanisław z Ligęzy nabył Odonów, postawił w tym miejscu bardzo skromny dwór oraz należącą do majątku niewielką cegielnię. Zarządzane jego gospodarską ręką zarówno dwór jak i cegielnia, szybko się rozwinęły. Dwór został rozbudowany z upływem czasu, a jego główny korpus został znacznie przedłużony w kierunku wschodnim. Wstawiono w nim duże „weneckie” okna, a od zachodu została dobudowana piętrowa oficyna. Park dworski został stopniowo otoczony ceglanym murem, a wszędzie były ustawiane w nim figurki przypominające mitycznych bożków i herosów.

Majątek ten przechodził często z rąk do rąk, ponieważ ze zjawiskami paranormalnymi właściciele Odonowa nie mogli sobie poradzić. Na przełomie XVIII i XIX wieku, księża z Krakowa przyjechali do Odonowa na egzorcyzmy, co spowodowało, że postanowił zakupić ten majątek Ludwik Mieroszewski pieczętujący się herbem Ślepowron. W Kazimierzy Wielkiej, w kościele parafialnym znajduje się szczególne epitafium, które wspomina fakt nabycia Odonowa przez wspomnianą rodzinę.

Jan i Marianna z Rusieckich Mieroszewscy
dziedzice wsi Odonowa
Emilii córce swey w kwiecie wieku
na dniu 13 września roku 1835 zmarłey,
kamień ten na znak nieukoionego żalu
polecaiąc ią modlitwom przechodnia położyli.

W roku 1835 Odonów to własność Herszla Słomnickiego, od którego majątek nabył Stanisław Postawka herbu Loewenstern. Od tego czasu Odonów stał się siedzibą rodziny Postawków, ziemian i przemysłowców, wywodzących się z czeskiej rodziny  von Loewenstern osiadłej w Polsce w XVIII wieku. Od 1840 roku, Postawkowie legitymują się polskim szlachectwem. Od początku XIX wieku gospodarowali w swoim majątku w Gabułtowie koło Kazimierzy Wielkiej, by w jego drugiej połowie przenieść się do dworu w  Odonowie, by miejsce to stało się głównym gniazdem rodzinnym. Za czasów potomków rodziny Postawka, we dworze działały nowoczesne instalacje. Jeszcze przed I wojną światową potomek wspomnianego Postawków, założył własną elektrownię. W osobnym budynku na skraju parku, działała dynamomaszyna, zasilana naftą ładowała baterie akumulatorów. Była ona uruchamiana raz na tydzień, a zapas energii zgromadzony w akumulatorach zazwyczaj wystarczał na kilka dni. Oprócz dworu, zasilane też były budynki zamieszkane przez dworskich oficjalistów.

Po rok 1945 dwór odonowski został zamieniony początkowo na szkołę, a po wybudowaniu nowych budynków przynależących do szkoły miejsce to służyło jako internat. XIX-wieczny park dworski został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. W roku 2006 zaniedbany park wraz ze zrujnowanym dworem odkupili od Państwa Polskiego spadkobiercy ostatniego właściciela Franciszka Postawki.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Foto: Odonów, zdjęcie lotnicze 2007 rok. Wikimedia

2 reaktioner på ”PODRÓŻE PO POLSCE: Odonów. Majątek Jana Bohuna

  1. Muszę tam się wybrać. Piękny zakątek Polski – proszę o więcej takich opisów o naszych przodkach,

Lämna ett svar