”Ekonomiczny pracodawca”. Co to oznacza.

Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku oznaczają przede wszystkim wprowadzenie koncepcji pracodawcy ekonomicznego. Z pierwszym stycznia zostaje wprowadzona tak zwana zasada najmu. Wynajem siły roboczej oznacza, że pracownik jest wynajmowany przez zagranicznego pracodawcę do wykonania prac na terenie Szwecji oraz praca ta jest wykonywana pod kierownictwem szwedzkiego przedsiębiorcy.

Oznacza to, że zagraniczni pracownicy wcześniej zwolnieni z obowiązku podatkowego w Szwecji, na podstawie reguły 183 dni w roku, będą zobowiązani do odprowadzania podatku z tytułu pracy na terenie Szwecji, jeżeli
są wynajęci przez szwedzkiego przedsiębiorcę bez względu na ilość przepracowanych dni na terenie Szwecji.

Dla firm zagranicznych działających na terenie Szwecji.

Zagraniczni pracodawcy będą zmuszeni do odprowadzania podatku dochodowego dla zatrudnionych za pracę wykonaną w Szwecji bez względu na to, czy firma ma zakład (fast driftställe) na terenie Szwecji, czy nie.

Zagraniczna firma musi zarejestrować się jako pracodawca w Szwecji i uwzględnić podatek wstępny w wysokości 30% lub podatek SINK oraz – jeżeli pracownik nie posiada A1 intyg – zaświadczenie z Polski –
odprowadzić składki socjalne.

Wyjątek: Jeżeli praca obejmuje max. 15 dni roboczych z rzędu i łącznie 45 dni w roku kalendarzowym, podatek nie musi być odprowadzany.

Dla firm szwedzkich zatrudniających zagranicznych podwykonawców.

Wraz z wprowadzeniem ustawy, wprowadzony jest wymóg potrącenia podatku u źródła, przy płaceniu faktur i wynagrodzenia dla zagranicznych podwykonawców.

Na dzień dzisiejszy szwedzcy przedsiębiorcy, którzy wynajmują zagranicznych podwykonawców, nie muszą uwzględniać podatku przy opłacaniu faktur, to znaczy nie muszą potrącać podatku u źródła za prace wykonane
na terenie Szwecji, jeżeli firma nie ma stałego zakładu w Szwecji. Od 1 stycznia, jeżeli zagraniczny podwykonawca/zatrudniony nie posiada szwedzkiego F-skattu, przedsiębiorca płacący w Szwecji będzie zobowiązany do uwzględnienia podatku przy płaceniu faktur.

Dlatego szczególnie ważne dla szwedzkiego płatnika będzie sprawdzanie, czy osoba otrzymujące rekompensatę za pracę w Szwecji, posiada F-skatt. Jeżeli nie, należy potrącić podatek. Jeżeli tak, osoba ta sama zobowiązana
jest do odprowadzenia podatku.

Zwiększenie obowiązków sprawozdawczych do Skatteverket

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów zwiększają się obowiązki sprawozdawcze dla zagranicznych pracodawców wobec szwedzkiego urzędu skarbowego.

Aby Skatteverket mogło ustalić, czy zagraniczny przedsiębiorca posiada zobowiązanie podatkowe na terenie Szwecji, zagraniczne spółki będą musiały udzielić szwedzkiemu urzędowi skarbowemu pełnych informacji o tym,
jaka praca i kiedy została wykonana w Szwecji w ciągu minionego roku.

Jeżeli Skatteverket zadecyduje, że spółka ma stały zakład na terenie Szwecji, będzie ona zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego od osób prawnych i odprowadzenia podatku dochodowego w Szwecji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z biurem rewizyjnym MARONI AB. Informacje po polsku na stronie:

www.maroni.se

Lämna ett svar