PODRÓŻE PO POLSCE: Pałac w Brynku w powiecie tarnogórskim

Pałac w Brynku, wpisany został do do rejestru województwa śląskiego jako część zespołu pałacowego, który obejmuje także park z ogrodem botanicznym. Pałac ten, wraz z całym przynależącym do niego zespołem parkowym,  zbudowany został w 1829 roku przez Bernarda von Rosenthala z Wrocławia dla księcia Adolfa Ingelfngena.

Początki miejscowości sięgają pierwszej polowy XVI wieku. Do końca XVIII stulecia właścicielami majątku w Brynku była rodzina hrabiów Verdugo. W 1825 roku, dobra te nabył Bernhard Rosenthal, który cztery lata później ufundował w Brynku pałac. W 1872 roku, rezydencja Rosenthalów została powiększona o dwa boczne skrzydła. Po śmierci dr Hugo von Rosenthal w 1889 roku, dziedziczką majątku została jego niepełnoletnia córka Barbara. Odtąd posiadłością zarządzał jej opiekun prawny. W 1904 roku, dobra te nabył hrabia Hugo II z bytomsko-siemianowickiej linii rodu Donnersmarcków. Obecny wygląd pałac uzyskał w wyniku przebudowy przeprowadzonej właśnie przez rodzinę von Donnersmarck. Hrabia Hugo II zmarł w 1908roku, niedługo przed zakończeniem prac budowlanych prowadzonych w Brynku. Posiadłość odziedziczył po nim jego syn hrabia Edgar Henckel von Donnersmarck. Kolejnymi właścicielami majątku byli: hrabia Karl Henckel von Donnersmarck, a następnie jego trzy córki Maria Wilhelmina, Maria Zofia i Maria Karolina.

W czasie drugiej wojny światowej pałac w Brynku został zajęty przez władze faszystowskie, które urządziły w nim szkołę organizacji Hitlerjugend. Kolejnym użytkownikiem rezydencji było Seminarium Nauczycielskie im. Adolfa Hitlera. W 1945 roku, niezniszczony zabytek został zajęty przez Armię Czerwoną. Władze Polski Ludowej po przekazaniu pałacu przez Rosjan, urządziły w nim Gimnazjum Leśne. Pomimo kolejnych przekształceń organizacyjnych na przestrzeni lat, w budynku w dalszym ciągu funkcjonuje szkoła o profilu leśnym. W pałacu znajduje się między innymi internat z około 200 miejscami noclegowymi w 3-, 4- i 5-osobowych pokojach. Uczniowie Zespołu Szkół mogą korzystać między innymi z siłowni, sali telewizyjnej i komputerowej, biblioteki, boisk sportowych. Dostępne dla uczniów są również pięknie zachowane wnętrza pałacu zaadaptowane na cele edukacyjne.

Pałac ten posiada kondygnacyjność dwupiętrową, z tarasem wykonanym z kamienia oraz z kamienną balustradą i loggią od strony południowej. Nad portykiem znajdują się dwie jońskie kolumny. Boki korpusu sklepieniowego flankują dwie wieże z cebulastymi hełmami. Nad wejściem świetnie zachowany został kartusz pałacowo- herbowy oraz attyka, przedstawiająca postacie myśliwego, robotnika, rolnika i rybaka. Dach pałacu jest mansardowy, wewnątrz mieści się biblioteka z drewnianą boazerią i izbą pamięci narodowej. W zachodnim skrzydle znajduje się pałacowa kaplica nakryta cebulastym hełmem z latarnią, która jest połączona z pałacem stosowną galerią.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

 

Lämna ett svar