Nowy numer Nowej Gazety Polskiej

Kolejna przeprowadzka Instytutu Polskiego w Sztokholmie. Nagroda dla profesora Stanisława Brzozowskiego z Wyższej Szkoły Teatralnej w Sztokholmie. O istocie alpinizmu i postępowaniu ludzi go uprawiających. To niektóre tematy z najnowszego numeru NGP.

Ponadto kolejny ”grecki” esej Zygmunta Barczyka ”Osobista greckość”, ”Nie tylko o królikach” – artykuł Ludomira Garczyńskiego Gąssowskiego, ”Wiele twarzy języka polskiego” – artykuł Teresy Urban i listy do redakcji dr Jana Zuchowskiego  ”System wyborczy do naprawy!”

Najnowszy numer dostępny w polskich sklepach i instytucjach na terenie Sztokholmu. Także w wersji PDF na stronie:

https://polonica.se/onewebmedia/469.pdf

STREFA.SE

Lämna ett svar