Zmarł ksiądz Paweł Banot

W Oskarström w wieku 89 lat zmarł Salezjanin, ksiądz Paweł Banot, wieloletni szef Polskiej Misji Katolickiej w Sztokholmie.

Ksiądz Banot urodził się 16 maja 1931 roku w Gumnej niedaleko Cieszyna. W 1953 roku wstąpił do zakonu Salezjanów, święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie w 1963 roku. W 1976 roku wyjechał do Szwecji do pracy duszpasterskiej wśród Polonii. W latach 1984-1991 był szefem Polskiej Misji Katolickiej w Sztokholmie, później w latach 1991-2002 pracował jako duszpasterz w Karlstad.

Opieka duszpasterska ks. Banota w Sztokholmie przypadła na trudny okres po wprowadzeniu Stanu Wojennego w Polsce. Tak ten okres opisuje ks. Mariusz Chamarczuk:

Duszpasterstwo polskie w Sztokholmie, w ramach PMK przejął ks. Pawel Banot, salezjanin. Był rok 1983. W Polsce trudny okres po stanie wojennym, represje działaczy zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” i innych organizacji sprzeciwiających się władzy PZPR-u. Wiązało się to także ze wzmożoną „opieką” Urzędu Bezpieczeństwa i wywiadu nad ośrodkami kościelnymi i organizacjami polskimi poza granicami Polski. Parafie, misje, kościoły rektoralne były miejscami, przy których (nie wyłącznie) skupiali się działacze niepodległościowi, represjonowani, uciekinierzy lub zmuszeni do opuszczenia Ojczyzny za działalność wrogą wobec panującego systemu władzy w Polsce Ludowej.

PMK starała się, w ramach skromnych możliwości, udzielać pomocy i wspierać organizacje niepodległościowe. „W nagrodę” ks. Paweł Banot doświadczał troskliwej opieki i był nękany odwiedzinami nagłych i niespodziewanych „gości”, telefonicznymi pogróżkami, przebijaniem kół samochodu, anonimami i innymi sposobami zastraszania. W takiej sytuacji, w trudnych warunkach kontynuowano pracę duszpasterska podejmując nowe pomysły. Z inicjatywy Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych (PZbWP) i za sprawą współpracy jego przewodniczącej Kazimiery Lenkszewicz (+1994) i ks. Pawła Banota, w 1985 r. miała miejsce historyczna uroczystość. W kościele św. Jana odbyło się nabożeństwo związane z 40-leciem istnienia PZbWP, podczas którego odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą akcję Szwedzkiego Czerwonego Krzyża organizowana pod patronatem hr. Folke Bernadotte, przyjęcia polskich więźniów z obozów koncentracyjnych.

Pośród różnych pomysłów duszpasterskich w tym czasie realizowano także wspólne wyjazdy rodzin katolickich, przeprowadzano Oazy Rodzin, Oazy dla dzieci i młodzieży (Barnenso, Solforsa, Sagmyra), a także w 1986 r. zrodził się pomysł zorganizowania nauki religii, katechezy dla dzieci w wieku szkoły podstawowej, z racji powiększania się liczby tzw. emigracji postsolidarnościowej.

Katecheza istniała do tej pory w ramach Polskiej Grupy Młodzieżowej, związku polonijnego powstałego w 1974 r. z inicjatywy Teresy i Kazimierza Matuszaków (małżeństwa zasłużonego i oddanego sprawom polonijnym), związku zajmującego się uczeniem języka polskiego i edukacją kulturalną wśród dzieci i młodzieży w wypożyczanym budynku szkoły katolickiej w Enskede. Ks. Paweł Banot w 1983 r., z inicjatywy grupy rodziców zainteresowanych nauką religii utworzył oddzielne spotkania katechetyczne i tak powstał zaczyn przynoszący owoce do dzisiaj. Owoce te mają potrójny wymiar: pogłębiają wiedzę o religii katolickiej i rozwijają wiarę, gromadzą dzieci z polskich rodzin (powstaje miejsce i środowisko, gdzie dzieci nawiązują znajomości i przyjaźnie) oraz stwarzają możliwości rozwoju języka polskiego.

Polska Grupa Młodzieżowa także nadal prowadziła działalność o charakterze kulturalnym. Ks. Paweł Banot i zainteresowani rodzice nie musieli zbytnio zachęcać do udziału w katechezie, o której wieść rozeszła się bardzo szybko, a liczba uczęszczających rosła w liczbę ze spotkania na spotkanie. Rodzice przywozili dzieci czasami z bardzo odległych miejscowości i dzielnic podmiejskich Sztokholmu. (Za: Historia Polskiej Misji Katolickiej, portal: Polska Misja Katolicka)

Ksiądz Paweł Banot ostatnie lata mieszkał na południu Szwecji w Oskarström. Zmarł 28 lipca 2020 roku.

STREFA.SE

Foto: Polska Misja Katolicka

Lämna ett svar