Na nic płacze, na nic krzyki….

”W odpowiedzi na petycję w sprawie zniesienia zakazu lotów do Szwecji, przekazaną do Ministerstwa Infrastruktury dnia 23 lipca br. uprzejmie informuję….” – tak zaczyna się oficjalna odpowiedź na pismo skierowane do polskich władz przez środowisko polonijne w Szwecji. Streszczając odpowiedź: zakaz lotów nadal jest utrzymany ze względu na liczbę zachorować na korona-wirusa w Szwecji.

Autorem i jednym z inicjatorów petycji był mieszkający w Sztokholmie Kamil Małek, który prowadzi działalność przewozową podróżnych ze Sztokholmu na lotnisko w Skavsta koło Nyköpingu.

Polacy w Szwecji od dawna już zwracają uwagę na absurdalność zakazu lotów ze Szwecji do Polski, tym bardziej, że ci którzy tutaj mieszkają, a chcą polecieć do Polski, mogą skorzystać z połączeń z przesiadką m.in. w Kopenhadze lub Frankfurcie. Ze Szwecji do Polski kursują także promy, ze zrozumiałych względów wypełnione podróżnymi.

Jednak zdaniem polskich władz, podróż lotnicza bezpośrednio ze Szwecji jest… zbyt niebezpieczna ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa.

W odpowiedzi na petycję czytamy:

Informuję, iż zakazy w ruchu lotniczym, są wprowadzane z uwzględnieniem rekomendacji Ministra Zdrowia opracowywanych na podstawie danych i informacji sporządzanych przez European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), w szczególności wskaźnika, który jest skumulowaną liczbą nowych przypadków zakażeń wirusem wywołującym COVID-19, zliczoną z ostatnich 2 tygodni w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych państwach. ECDC przygotowuje zestawienie tego wskaźnika dla poszczególnych państw UE, EFTA i Zjednoczonego Królestwa w interwale 7 dni. ECDC w swoim ostatnim raporcie z 25 lipca br. zauważa, iż ww. współczynnik dla Królestwa Szwecji wynosi 47.1 i mimo dającej się zauważyć tendencji spadkowej, jest znacznie wyższy od średniej UE wynoszącej 14,8. Dla porównania, wskaźnik ten dla Rzeczypospolitej Polskiej wynosi obecnie 11,5.

Dalsze decyzje w tej sprawie będą podejmowane przez Radę Ministrów, na podstawie analiz bieżącej sytuacji epidemicznej, a dalsze informacje podawane będą do publicznej wiadomości w oficjalnych komunikatach.

Z poważaniem, z up. Ministra Infrastruktury Dokument podpisany elektronicznie przez:

Beata Mieleszkiewicz, Dyrektor Departamentu Lotnictwa

Na Facebooku ktoś w odpowiedzi na pismo, przytomnie zauważył:

To znaczy, że przeprawy promowe obowiązuje inny współczynnik dla Królestwa Szwecji dotyczący sytuacji epidemicznej ???

Sytuacja jest rozwojowa, na razie brak decyzji jak długo zakaz lotów ma obowiązywać.

STREFA.SE

 

Lämna ett svar