PODRÓŻE PO POLSCE: Pałac w Sarnach

Pałac w Sarnach, często ze względu na swoje rozlegle gabaryty zwany jest zamkiem, powstał w 1661 roku z przebudowy szesnastowiecznego dworu renesansowego. Dokonała tego niemiecka rodzina von Götzenów. Pałac usytuowany jest na przysiółku wsi Ścinawka Górna w województwie dolnośląskim.

Na skarpie skalnej w rozwidleniu rzek Włodzicy i Ścinawki wzniesiono wspomniany obiekt przed końcem XV wieku. Początkowo był on skromnym dworem o charakterze obronnym. W tej chwili jest to obiekt trój kondygnacyjny wybudowany przez Fabiana von Reichenbacha. Pałac był w dobie renesansu jedną z najbardziej okazałych rezydencji rodowych w Kotlinie Kłodzkiej.

W latach 20. XVIII stulecia, hrabia Franciszek Antoni Götzen wybudował blisko swojej rezydencji Kaplicę Jana Nepomucena, bogato zdobioną freskami poświęconymi męczennikowi. Budowa tej kaplicy trwała jednocześnie z finansowaną przez hrabiego przebudową kościoła w Wambierzycach. Podobno Götzen miał mnóstwo długów karcianych, które chciał w ten sposób odkupić.

Zespół pałacowo-folwarczny został w XIX wieku sprzedany przez rodzinę Götzenów i, jak wiele rezydencji Hrabstwa Kłodzkiego, zaczął on podupadać. W latach 90. XX w. wydzielono i sprzedano osobom prywatnym pałac letni, w którym obecnie mieszczą się pokoje gościnne. Reszta obiektu była zamieszkiwana przez kilka rodzin, jak nietrudno się domyśleć, z byłych pracowników PGR, a główny budynek popadał w totalną ruinę. Przez lata nikt nie chciał łożyć na jego renowację. Na początku 2010 roku zainteresowanie przejęciem nieruchomości wyraziła brytyjska fundacja Save Britain’s Heritage, która pod patronatem Karola księcia Walii miała zamiar przekształcić zespół pałacowy w wielofunkcyjny obiekt z mieszkaniami prywatnymi i pomieszczeniami dostępnymi publicznie. Jednak do renowacji i przejęcia pałacu na wspomniane cele nigdy nie doszło.

Obiekt ten jest budynkiem dwukondygnacyjnym pokryty dachem mansardowym ze specyficznymi lukarniami. Nad wejściem znajdował się kartusz, oczywiście z wyrzeźbionymi herbami rodowymi. Wśród herbów znajdował się też herb fundatora pałacu, hrabiego Franza Antona von Götzena, żyjącego w latach 1693-1738 i jego żony Marii Anny zwanej przez męża i znajomych Marianne von Stillfried, córki Raymunda Erdmanna Antona barona Stillfried von Rattonitz.

W pałacu na suficie głównego salonu na pierwszym piętrze, znajduje się iluzjonistyczne malowidło przedstawiające barokowy ogród, prawdopodobnie nawiązujący do ogrodu znajdującego się przed pałacem letnim, który był dobudowany do pałacu głównego w Sarnach. Pałac letni funkcjonował jako część rezydencji hrabiów Götzen, w połączeniu z położonym wyżej zamkiem. Był on słabo ogrzewany zatem nie mógł on stanowić rezydencji mieszkalnej w okresie zimy.

Pod koniec 2013 roku Agencja Nieruchomości Rolnych w trybie negocjacji sprzedała obiekt osobom prywatnym, które powołały Fundację Odbudowy Dworu Sarny. Fundacja zadeklarowała utworzenie w zespole pałacowym instytucji kultury muzycznej. Często tutaj organizowane są spotkania fortepianowe, jak też i literackie, na których młodzi poeci i muzycy prezentują swoje utwory.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Foto: Wikipedia

 

 

En reaktion på ”PODRÓŻE PO POLSCE: Pałac w Sarnach

Lämna ett svar