Tylko dwie komisje wyborcze w Szwecji…

Ale będzie możliwość głosowania korespondencyjnego! To powrót do rozwiązania, jakie obowiązywało wcześniej.

W Szwecji głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dwóch obwodach wyborczych: w Wydziale Konsularnym Ambasady w Sundbyberg i Ambasadzie RP w Sztokholmie. Głosowanie odbędzie się w niedzielę,  28 czerwca  2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Tu ważna informacja: osoby które wpisały się na listy wyborcze w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. nie muszę wpisywać się na listy ponownie. Listy te pozostają skuteczne w wyborach, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 r.

W okręgu konsularnym, w którym zamierzasz głosować, możliwe będzie głosowanie osobiste oraz głosowanie korespondencyjne:

– jeżeli chcesz głosować osobiście nie musisz dokonywać żadnych dodatkowych zgłoszeń (chodzi o osoby, które wpisały się już na listy wyborcze wcześniej), a w dniu wyborów będziesz mógł zagłosować w siedzibie komisji, którą wybrałeś zgłaszając się do spisu wyborców;

– jeżeli chcesz głosować korespondencyjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, musisz dokonać zawiadomienia poprzez wypełnienie dodatkowego formularza na ewybory.msz.gov.pl do dnia 16 czerwca 2020 r.

Osoby, które nie dokonają zawiadomienia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca br. nie będą mogły głosować w trybie korespondencyjnym i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy.

Jak informuje Konsulat, zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY:

https://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Sztokholmie,  Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg

e-mailowo szwecja.wybory@msz.gov.pl

pisemnie, na adres: Wydział Konsularny i Polonii,  Ambasady RP w Sztokholmie,  Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg

ustnie za pisemnym potwierdzeniem: w siedzibie Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Sztokholmie,  Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg

lub telefonicznie, nr tel.: 0 850 57 50 64

Zgłoszenia można dokonać do dnia 25 czerwca 2020 r., do godziny 24:00.

Na różnych forach internetowych wielu wyborców mieszkających poza Sztokholmem wyraża swoje oburzenie, że komisji wyborczych nie utworzono tym razem ani w Malmö, ani w Göteborgu. Zatem warto wyjaśnić, że w związku z sytuacją epidemiologiczną trudno było zorganizować komisje wyborcze w wynajętych salach – mogło by to kolidować z obowiązującymi zaleceniami władz szwedzkich. Dlatego jedyne komisje wyborcze powstaną w budynkach należących do Państwa Polskiego, tj. Ambasadzie i Konsulacie.

Wiele głosów wyraża także obawy, że w przypadku głosowania korespondencyjnego może dojść do fałszerstw. W przypadku głosowania na terenie Szwecji wydają się te obawa nieuzasadnione – tego typu tryb wyborczy obowiązywał już wcześniej i nikt nie zgłaszał problemów. Mowa oczywiście o głosowaniu za granicą – sytuacja głosowania korespondencyjnego w Polsce rodzi wiele wątpliwości, ze względu na procedury.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę, 12 lipca  2020 r. w godz. 7.00-21.00.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 25 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 9 lipca 2020 r., do godz. 24:00., a w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

Wszystkie szczegółowe informacje zawarte są na stronie Ambasady RP w Szwecji.

STREFA.SE

 

Lämna ett svar