IN MEMORIAM: Stanisław Krzysztof Grabski (1936-2019)

Z grudnia 2019 roku w Sztokholmie w wieku 83 lat zmarł Stanisława Krzysztofa Grabski. Spotykałem go na poniedziałkowych seansach brydżowych w Ośrodku Polskich Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie (póki mnie wpuszczano do tego lokalu). Był to miły i dowcipny Pan, lubiany przez wszystkich.

Urodził się 5 sierpnia 1936 roku w Warszawie. Dzieciństwo spędził w majątku ziemskim Borów (Łowickie).  Ojciec Stanisława Krzysztofa, Andrzej Kazimierz, odziedziczył ten majątek po swoim Ojcu, Władysławie Grabskim, dwukrotnym premierze II RP i ministrze skarbu znanym m.in. z reformy walutowej – twórcy polskiej złotówki. Władysław Grabski był także długoletnim rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Po wojnie, gdy na skutek złodziejskiej reformy rolnej, rodzina Grabskich utraciła Borów – przeniosła się do Łodzi, gdzie Stanisław Krzysztof skończył szkoły i w 1957 uzyskał dyplom magistra ekonomii. W Polsce pracował 21 lat: w Komisji Cen WRN w Łodzi, następnie w Warszawskiej Fabryce Pomp, Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego i w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy.

W roku 1979 rodzina państwa Grabskich emigrowała do Szwecji. Według słów pani Barbary Grabskiej:

Do najważniejszych faktów, które zaważyły o podjęciu decyzji o opuszczenia Kraju Ojczystego, zaliczyłabym po za osobistymi faktami szykan i upokorzeń (ze względu na pochodzenie), brak perspektyw na godne życie dla młodego pokolenia, ale i dla nas czterdziestolatków, oraz wszechobecną beznadzieję schyłku epoki gierkowskiej. Ponad to stan zdrowia naszej córki, która była leczona i operowana w warszawskich szpitalach bez pozytywnych rezultatów, zmusił nas do szukania pomocy w innym kraju”.

W Szwecji Stanisław Krzysztof przepracował 21 lat. Ostatnio w Kungliga Tekniska Högskolan. W 2001 roku przeszedł na emeryturę.

Ze względu na waśnie emigracyjne Stanisław Krzysztof nie angażował się w działalność żadnego ugrupowania. Nie mniej w czasie stanu wojennego przez dom państwa Grabskich przewijali się przedstawiciele „Solidarności” z Norwegii oraz wysłannicy z Gdańska. Wspólnie organizowano pomoc dla Kraju. Tu warto dodać, że z racji tego samego dziadka, pan Stanisław Krzysztof jest bliskim kuzynem pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z domu Grabskiej.

Zabraknie w Sztokholmie Pana Stanisława Krzysztofa Grabskiego, barwnej i miłej postaci.

Pogrzeb odbędzie się na katolickiej części Skogkyrkogården dnia 8 stycznia 2020 roku o godzinie 12.00.

LGG

Lämna ett svar