PODRÓŻE PO POLSCE: Bieszczady – Pustelnia Świętego Jana w Dukli

Święty Jan z Dukli urodził się w 1414 roku, a jego rodzice mieszkali w Starej Dukli.  Obecnie miejscowość ta nazywa się Nadole. Mało wiemy o młodości Jana. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Dukli, a następnie nauki pobierał w Akademii Krakowskiej. Podobno już w wieku niemowlęcym zapowiadał się na wielkiego ascetę. Jadał tylko raz dziennie (i to po wieczornej modlitwie rodziców). Znany jest również fakt, że jako młodzieniec, Jan prowadził życie pustelnicze w lasach pod Cergową. Z czasem, w roku 1434, wstąpił do klasztoru franciszkanów konwentualnych w pobliskim Krośnie. Odbył tam nowicjat i został wyświęcony na kapłana. Jan musiał wykazywać się szczególną mądrością, gdyż niedługo po święceniach otrzymał stanowisko kaznodzieii.

Po pewnym czasie, Jan został gwardianem w Krośnie, a następnie we Lwowie. Po złożeniu tego urzędu, zlecono mu bycie kaznodzieją w parafii św. Ducha we Lwowie.  Cieszył się tam wielkim poważaniem. W roku 1460 powstał we Lwowie klasztor franciszkanów reguły obostrzonej, który był jego domem na wiele lat. Z biegiem czasu, Jan chciał przejść do klasztoru ojców bernardynów, ponieważ tam były reguły jeszcze bardziej surowe. Franciszkanie nie chcieli jednak utracić poważanego zakonnika. Według legendy, Jan aby przejść do braci bernardynów, użył podstępu.

Jako dorobek wieloletniego głoszenia kazań, pozostawił po sobie wielki ich zbiór, ale w czasie I wojny światowej zaginął on. Niezwykle umiłował on sobie modlitwę, potrafił na niej spędzać długie godziny.

Pod koniec życia utracił wzrok i dotknął go bezwład nóg. Z powodu ślepoty prosił kanonika o odczytywanie reguł i szeregu modlitw, ponieważ chciał się ich nauczyć na pamięć. Zdając sobie sprawy ze swojej ciężkiej choroby, postanowił przenieść się do pustelni, znajdującej się w pobliskim lesie. Z relacji świadków wiadomo, że całymi nocami powtarzał głośno wyuczone na pamięć modlitwy, a najczęściej wypowiadał szereg próśb dotyczących błogosławieństwa dla Polski i Polaków.

Zmarł 29 września 1484 roku, z nadanym mu już za życia przydomkiem świętości.

Fragment obrazu Jana Matejki Bohdan Chmielnicki z Tuhaj Bejem pod Lwowem – fragment przedstawiający św. Jana z Dukli

Do jego pustelni i grobu tuż po śmierci zaczęły ściągać tłumy katolików, prawosławnych, również i Ormian. Mieszkańcy Lwowa uznawali ów Jana za swojego patrona.
Głównym ośrodkiem kultu świętego Jana, stała się ziemia dukielska. Wcześniej relikwie świętego znajdowały się (do 1946 roku) we Lwowie, a do roku 1974 w kościele bernardynów w Rzeszowie. Szczególną czcią jest on otoczony w dukielskim sanktuarium pod wezwaniem św. Jana z Dukli. W kaplicy znajduje się srebrna trumna z relikwiami świętego przeniesiona z Lwowa. Ołtarz zaś jest ozdobiony polichromiami przedstawiającymi sceny z życia świętego. W niedalekiej pustelni można zobaczyć jego zrekonstruowany domek, w którym Jan całymi godzinami w szczerych modlitwach rozmawiał z Bogiem.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Foto: Ewa Michałowska-Walkiewicz

 

5 reaktioner på ”PODRÓŻE PO POLSCE: Bieszczady – Pustelnia Świętego Jana w Dukli

  1. Piłem wodę św Jana z Dukli nie traktujcie jako reklamy – ale wspaniała, na pewno pomaga w uzdrowieniach, ja po niej bardzo dobrze się czuję – proszę o więcej takich artykułów.

Lämna ett svar