Czas na nowe myślenie. Głos w dyskusji

Co ma nas łączyć i jak uzasadnić potrzebę utrzymania zarówno Kongresu Polaków w Szwecji, jak i naszego własnego lokalu (w tym przypadku Ośrodka Polskich Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie), który ma służyć nam wszystkim?

W jednym z ostatnich numerów NGP (18/2019) przeczytałem dwa artykuły o kłopotach związanych z Radą Uchodźstwa Polskiego w Szwecji związanych m.in. z prawem własności do lokalu OPON. Myślę, że problem ten należy rozpatrzyć przyszłościowo. Bo chodzi nie tyle o jutro, ale o przyszłość: za 10-20-50 lat do przodu.

To zrozumiałe, że obecnie kombatantów, którzy kiedyś należeli do organizacji niepodległościowych, już nie ma. Ci, którzy potrzebują pomocy (biedniejsi), otrzymują ją z urzędu socjalnego. Więc i tego uchodźstwa, w starym rozumieniu, już nie ma.

Co zatem, i jak, należy zrobić? Jak zmienić działalność? Tu można postawić dwa pytania dotyczące Polaków mieszkających w Szwecji:
1. Jak się zorganizować by pomóc sobie nawzajem w Szwecji i Skandynawii?
2. Jak się zorganizować by pomóc Polsce i, w razie czego, móc wrócić do Ojczyzny?

Moim zdaniem należałoby, w ramach Kongresu, stworzyć dwa “Uniwersytety” – ciągle je rozwijać i rozbudowywać, starając się dostać na ich działalność dotacje z Polski, Szwecji lub Unii Europejskiej. Po pierwsze chodzi mi Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) dla wszystkich, którzy przeszli na emeryturę. Na UTW można prowadzić wykłady z zakresu problemów zdrowotnych (np. co zrobić, by żyć 120 lat?), zapraszając wykładowców z Polski, Szwecji i innych państw; studiować historię Polski, Szwecji i Europy by być aktywnymi obywatelami; wpływać na wybory w Polsce i w Szwecji, by przestrzegano demokracji na wszystkich poziomach władzy; wybierać swoich kandydatów do w.w. władz…

Po drugie chodzi o Uniwersytet Młodego Wieku (UMW) dla młodzieży po maturze – studiującej i zastanawiającej się co zrobić ze swoją przyszłością (magisterium, habilitacja itp) lub jak się… dorobić? Jak się ustawić w życiu – lokalnie czy międzynarodowo? Zakładać firmę? Samemu, czy z…? W Polsce, Szwecji? Jakie są możliwości w konkretnej dziedzinie?

Jestem w stu procentach przekonany, że takie systematycznie i formalnie działające „Uniwersytety” – przyciągną wielu Rodaków. Na pewno większość z nich, będzie mieć później sentyment do aktywnego polskiego ośrodka i szacunek dla tych, którzy dzisiaj/jutro poniosą wysiłek organizacyjny. A lokal OPON z Biblioteką – pozostanie nasz, polski, również i w przyszłości.

Jan Zuchowski

Dr n med. Jan Zuchowski (obecnie mieszkający w Polsce) był w latach 1982-1984 jednym ze współzałożycieli i prezesem Kongresu Polaków w Szwecji.

 

Lämna ett svar