POLONIKI 2019 przyznane

Po raz osiemnasty kapituła Nagród Polonii Szwedzkiej, przyznawanych przez Nową Gazetę Polską, postanowiła uhonorować POLONIKAMI Polaków mieszkających w Szwecji:

Nagrodę Polki Roku 2019 postanowiono przyznać mieszkającej w Lund Victorii Enefors.

Victoria Enefors (ur. w 1982 roku w Warszawie) jest przykładem młodego pokolenia Polaków, które po przyjeździe do Szwecji w młodym wieku, nie tylko dobrze odnalazło się w Szwecji, ale także cały czas odkrywa w sobie polskość, czyniąc z niej dumną oznakę własnej tożsamości. Fascynacja Victorii Enefors postacią Katarzyny Jagiellonki, w którą wcieliła się (między innymi w obchodzoną w tym roku 450. rocznicę koronacji Jagiellonki w Uppsali), jest nie tylko jej osobistą pasją życiową, ale także powołaniem mającym za cel przybliżanie szwedzko-polskiej historii, zarówno polskim jak i szwedzkim odbiorcom. O tej bardzo swoistej i oryginalnej aktywności pisały niemal wszystkie media w Szwecji, co przyczyniło się zapewne do uświadomienia Szwedom, że królową Szwecji była swego czasu Katarzyna Jagiellonka przybyła z drugiej strony Bałtyku.

Nagrodę Artystyczną przyznano mieszkającemu w Sztokholmie Zygmuntowi Barczykowi, publicyście, doktorowi ekonomi.

Zygmunt Barczyk (ur. w 1949 roku w Katowicach) mieszka w Szwecji od 1983 roku. Człowiek wielu talentów – uznany i ceniony doktor habilitowany ekonomii (dzisiaj już na emeryturze), dziennikarz, a także publicysta. Autor wielu prac naukowych; ma w swojej karierze pracę w BBC, współpracę z Radiem Wolna Europa, polską redakcją w Radio Szwedzkim, i wieloma redakcjami prasowymi. Autor książek ”Dojrzewać na polu bawełny” i ”Inna jasność. Opowieści z podróży na najdalszą Północ”. Tegoroczną Nagrodę Artystyczną po raz pierwszy przyznajemy za publicystykę (w tym reportażową), której Zygmunt Barczyk poświęcił się całkowicie w ostatnim czasie. Publikowane przez Niego teksty (między innymi w Nowej Gazecie Polskiej) to więcej niż normalne dziennikarstwo – to reportaż, który – posługując się określeniem autorytetu w tej dziedzinie, Mariusza Szczygła – ”jest wersją zdarzeń, która uczestnikom tego przedsięwzięcia, a więc i bohaterom, i reporterowi, wydaje się niezmyślona”. Teksty Barczyka to dla Czytelnika barwna, przekonywująca i intelektualna podróż po Nieznanym.

Nagrodę Specjalną Kapituła postanowiła przyznać Maciejowi Klichowi.  

Maciej Klich (ur. w 1958 roku w Krakowie), przyjechał do Szwecji w 1984 roku jako były internowany w czasie Stanu Wojennego. Ma za sobą bogatą działalność opozycyjną w Polsce, był jednym z liderów Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Śląsku – o tej działalności i ważnym fragmencie swojego życia napisał książkę ”Niepokorny”, która ukazała się w tym roku w Instytucie Pamięci Narodowej. W Szwecji działał nadal – najpierw organizując pomoc dla prześladowych działaczy Solidarności, później w strukturach polskiej emigracji w Szwecji. Był jednym ze współzałożycieli Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskiego ”LS-Kaszuby” w Sztokholmie, harcerstwu pozostał wierny do dzisiaj angażując się w różny sposób w jego prace. Znany jest także ze swojego bezinteresownego zaangażowania na rzecz innych polskich inicjatyw w Szwecji. Jako motywację naszej nagrody możemy przytoczyć cytat z Bernarda Shaw: ”Pokorni ludzie idą zawsze z prądem. Niepokorni próbują iść pod prąd. Cały postęp ludzkości leży dlatego w rękach niepokornych!”. Maciej Klich znakomicie ilustruje tę myśl.

Nagrody Polonii Szwedzkiej przyznawane są przez redakcję Nowej Gazety Polskiej od roku 2001. Honorujemy nimi Polaków mieszkających w Szwecji, których działalność i osiągnięcia służą budowaniu pozytywnego wizerunku Polonii w Szwecji.

Tegoroczna Kapituła NagrodyTadeusz Nowakowski – redaktor Nowej Gazety Polskiej, redaktor Ludomir Garczyński-Gąssowski – dziennikarz, b. szef Archiwum Emigracji Polskiej w Szwecji, laureat Nagrody Specjalnej POLONIKI 2004, Aleksander Kwiatkowski – krytyk i historyk filmu, laureat Nagrody Specjalnej POLONIKI 2013.

Lämna ett svar