Sytuacja w Polsce budzi niepokój w Szwecji

”30 lat temu Polska była symbolem tęsknoty za wolnością w komunistycznej Europie Wschodniej – pisze w dzisiejszym wydaniu największego dziennika szwedzkiego Dagens Nyheter, Michał Winiarski. – Teraz ważne elementy budujące demokrację kraju są niszczone. Co się stało?”

W artykule ”Tak demontuje się demokrację” Winiarski pisze m.in:

Jesteśmy w momencie, w którym krzyżują się kluczowych dla historii Polski rocznice. Dzisiaj mija 80 lat, gdy rozpoczęła się druga wojna światowa, gdy dwa totalitarne kraje sąsiedzkie, nazistowskie Niemcy i komunistyczny Związku Sowiecki, zaatakowały Polskę. W rezultacie jedna szósta ludności kraju zginęła.

Jednocześnie nasz południowy sąsiad świętował 30 rocznicę upadku, drogą pokojową, kontrolowanej przez Moskwę dyktatury komunistycznej.

Ale historia nigdy się nie kończy i od pewnego czasu Polska cofa się w czasie, w sposób który niewielu spodziewałoby się kilka dekad temu. Wartość podstawowych instytucji demokratycznych, takich jak wolne media, niezależne sądy i szacunek dla mniejszości, jest kwestionowana przez rządzącą narodowo konserwatywną partię Prawo i Sprawiedliwość, która w szybkim tempie niszczy ważne elementy polskiej demokracji.

Co stanie się z ludźmi, gdy demokratyczne wolności i prawa zostaną cofnięte?

Cały artykuł dostępny na stronie Dagens Nyheter.

STREFA.SE

Lämna ett svar