Uczcić pamięć pierwszego prezydenta Szczecina

Powstał (11 czerwca br.) Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pierwszego Prezydenta Szczecina Profesora Piotra Zaremby. Jego inauguracyjne posiedzenie miało miejsce w Sali Senatu ZUT (Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego). Celem głównym Komitetu jest odsłonięcie pomnika w dniu 5 lipca 2020 roku w 75 rocznicę przejęcia Szczecina przez Polskę.

Inicjatywę budowy i odsłonięcia pomnika podjęło Stowarzyszenie Menedżerów Seniorów oraz przedstawiciele środowisk pionierów Szczecina. Prezes tego Stowarzyszenia – red. Zbigniew Puchalski (wieloletni redaktor naczelny Polskiego Radia Szczecin) zwrócił uwagę, na fakt,

75 rocznica przejęcia przez Polskę Szczecina to doskonały moment upamiętnienia tej zasłużonej dla miasta osobowości oraz hołd złożony wszystkim, którzy to miasto odbudowali i zagospodarowali…Żyją jeszcze ludzie, którzy znają z autopsji prof. P. Zarembę – człowieka, który sprawdził się w wielu rolach; jako prezydent Szczecina i jako naukowiec. W czasach, kiedy trwały jeszcze walki o Berlin, on jak pierwszy wywiesił polską flagę na gmachu urzędu przy obecnych Wałach Chrobrego. I w imieniu Polski przejmował miasto w polskie władanie w dniu 5 lipca 1945 roku. Przeprowadził wielką operację zagospodarowania Szczecina, dzięki czemu miasto stało się mocnym ośrodkiem naukowym i intelektualnym Pomorza Zachodniego.

Sylwetkę i dorobek naukowy prof. Piotra Zaremby przedstawił gospodarz spotkania prof. Jacek Wróbel – rektor ZUT. Powiedział  on m.in.

iż prof. P. Zaremba był inicjatorem utworzenia w Szczecinie, zaraz po wojnie, Szkoły Inżynierskiej, a w połowie lat osiemdziesiątych przewodniczył komitetowi organizacyjnemu tworzącego się wtedy Uniwersytetu Szczecińskiego. Był związany z Politechniką Szczecińską jako wykładowca na Wydziale Budownictwa i Architektury. Pełnił funkcję dziekana i rektora, był wreszcie członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz współtwórcą szkoły planowania przestrzennego. Prowadził też wykłady na uczelniach w kilkudziesięciu krajach świata.

O regulaminie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pierwszego Prezydenta Szczecina Profesora Piotra Zaremby mówił prof. Stanisław Flejterski z Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.

Środki na budowę pomnika będą pozyskiwane ze zbiórki od osób prywatnych i firm. Koszt jego budowy to ok. 150 tys. zł. Nierozstrzygnięta na razie pozostaje kwestia lokalizacji. Inicjatorzy budowy pomnika wystąpią do władz samorządowych o udostępnienie odpowiedniego miejsca. W grę wchodzą także miejsca pozostające poza gestią władz miasta.

Inicjatorzy wzniesienia pomnika zdają sobie sprawę, że pomysł ten, będzie wywoływał kontrowersje. Żyjemy w czasach wielkiej polaryzacji społeczeństwa. Trwa przecież „wojna o pamięć”.

Żyjemy w czasach, kiedy każda tego typu inicjatywa mobilizuje przeciwników. Niepodjęcie jednak próby budowy pomnika pierwszego prezydenta na 75-lecie polskiego Szczecina byłoby wielkim grzechem. To nie chodzi uhonorowanie Polski Ludowej. To jest ukłon w stronę dziedzictwa narodowego.

Tekst i zdjęcie: Leszek Wątróbski

Foto: Inauguracyjne posiedzenie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika miało miejsce w Sali Senatu ZUT. Przybyłych wita rektor tej uczelni prof. Jacek Wróbel

Lämna ett svar