PODRÓŻE PO POLSCE: Chojnice

Chojnice, z kaszubska wymawiane Chònice, to miasto usytuowane w województwie pomorskim, z należną mu siedzibą powiatu chojnickiego. Tak naprawdę, nie wiadomo kiedy Chojnice otrzymały prawa miejskie, gdyż nie zachowała się o tym żadna wzmianka. Najstarsza pośrednia informacja o Chojnicach zawarta jest w dokumencie wystawionym przez Mestwina II w 1275 roku, augustianom z pobliskiej wsi o nazwie Swornegacie. W testacji tej, wymieniony został Mislibous Malowy de Choyniz, uważany za pierwszego znanego z imienia mieszkańca miasta.

Gród chojnicki

Już wcześniej istniał tutaj duży gród, o typowo obronnym położeniu, usytuowany na przesmyku między nieistniejącymi już jeziorami Jeleńcz i Zielonym. W roku 1309, gród już jako mniejsze miasto, znalazło się pod władzą Krzyżaków, którzy w ciągu pierwszej połowy XIV stulecia umocnili Chojnice, powiększyli obszar należący do do jego granic i wydali ostatecznie w roku 1360 nowy dokument lokacyjny. Dzięki położeniu Chojnic przy głównym szlaku łączącym Zakon z Brandenburgią, miasto to rozwijało się bardzo szybko, bogacąc się głównie na handlu i drobnym rzemiośle. .

Dwudziestolecie

W ciągu 20 lat to znaczy od roku 1340, wzniesiono tutaj kościół farny oraz zakończono budowę fortyfikacji miejskich. Uczyniły one z Chojnic także ważne ogniwo w systemie obronnym południowo-zachodniej granicy państwa krzyżackiego. Stąd też miasto to, nazwane zostało przez Jana Długosza Kluczem i Bramą Pomorza.

Wojna polsko-krzyżacka

Okres prosperity dla Chojnic, zakończył wybuch wojny polsko-krzyżackiej w roku 1409. Po zwycięstwie Polaków pod Grunwaldem, do miasta na krótko wkroczyły oddziały polskie. W roku 1433 miasto oblegane było przez wojska czeskich taborytów. Po wybuchu otwartego powstania przeciw Krzyżakom i poddaniu się miast pruskich protekcji Kazimierza Jagiellończyka, w roku 1454 pod Chojnicami doszło do bitwy między wojskami obu zwaśnionych stron. W bitwie tej Krzyżacy odnieśli zwycięstwo, którego konsekwencją była 13-letnia wojna. Za lekceważenie krzyżackiej załogi zbrojnej, swoimi głowami zapłacił kwiat polskiego rycerstwa, między innymi Jan Zawisza, syn słynnego Zawiszy Czarnego. Sam król musiał ratować się stamtąd ucieczką. Dopiero w roku 1466, po trzymiesięcznym oblężeniu, Chojnice jako jedna z ostatnich twierdz krzyżackich, zajęte zostało przez oddziały polskiej korony.

Rządy Puszkarza

Jednym z dwóch chojnickich starostów w okresie Rzeczypospolitej Szlacheckiej był Andrzej Puszkarz z Dobrzyczan, który uzyskał to stanowisko w uznaniu zasług po wojnie 13-letniej. Pełnił je do 6 października 1483 roku. Drugim i ostatnim starostą chojnickim w Rzeczypospolitej Szlacheckiej był Mikołaj Kościelecki, który pełnił powierzony mu urząd między 27 sierpnia 1484 roku a 26 grudnia 1487 roku.

Dzisiaj Chojnice są miastem gdzie najczęściej organizowane są zielone szkoły i turnusy sportowe dla dzieci i młodzieży. Jest tutaj pięknie usytuowany ośrodek wypoczynkowy leżący na skraju lasu i pobliskich jezior. Można tutaj młodzież zabrać na wycieczki rowerowe jak też i na krótkie rejsy po po akwenie wodnym. Jest tutaj także licznie odwiedzane przez turystów muzeum, w którym można zobaczyć średniowieczne przedmioty codziennego użytku.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Lämna ett svar