Smutna wiadomość: zmarła Katarzyna Gruber

W Sztokholmie w wieku 97 lat zmarła Katarzyna Gruber. Była jedną z najbardziej zasłużonych postaci polskiej emigracji, zwłaszcza w propagowaniu polskiej kultury w Szwecji.

W 2008 roku redakcja Nowej Gazety Polskiej nagrodziła ją tytułem Polki Roku 2008. W uzasadnieniu nagrody czytamy:

Mimo, iż od wielu lat pani Katarzyna Gruber jest już na emeryturze – wcześniej pracowała w Bibliotece Noblowskiej – nadal niezwykle aktywnie zajmuje się promowaniem polskiej literatury, a szczególną pieczą otacza wszystkie książki, które mogą stanowić pomoc dla polskich bibliotek – zarówno w Szwecji jak i w Polsce. W latach 1971-1988 była bibliotekarką Biblioteki Noblowskiej, odpowiedzialną za zbiory słowiańskie. W ramach wymiany między bibliotekami wysłała do Polski wiele tysięcy książek zakazanych wówczas w Polsce, a wydanych na emigracji (m.in. do Biblioteki Jagiellońskiej, Narodowej, Instytutu Badań Literackich i Polskiej Akademii Nauk). Pracę pomocy bibliotekom polskim kontynuuje do dzisiaj współpracując z Fundacją Pomocy Bibliotekom Polskim działającą w Warszawie. Dzięki jej zaangażowaniu do polskich bibliotek trafiało, i nadal trafiają, tysiące książek. Nagroda to wyraz uznania dla jej bezinteresownej działalności.

Urodziła się 22 marca 1922 roku w ok. Nowogródka. W latach 1953-1968 była redaktorem i kierownikiem redakcji ekonomicznej wydawnictwa Książka i Wiedza oraz członkiem kolegium redakcyjnego Biblioteki nauki o pracy. W 1969 roku emigrowała do Szwecji. W latach 1971-1988 pracowała w Biblioteki Noblowskiej, odpowiedzialna była za zbiory słowiańskie. W ramach wymiany między bibliotekami wysłała do Polski wiele tysięcy książek zakazanych wówczas w Polsce a wydanych na emigracji (m.in. do Biblioteki Jagiellońskiej, Narodowej, Instytutu Badań Literackich i Polskiej Akademii Nauk). Wielokrotnie współpracowała z czasopismem Artes m.in. przy przygotowaniu numeru w całości poświęconego kulturze polskiej. Była współtłumaczką (z Knutem Ahnlundem) wierszy Czesława Miłosza. Dokonała pierwszego w Szwecji wyboru wierszy i esejów Miłosza (wydanego przez Bromberg Bokförlag). Była także współorganizatorką sztokholmskiego Towarzystwa Przyjaciół Budowy Muzeum Żydów Polskich w Warszawie (2002). Odznaczona została Svenska Akademiens Guldmedalj (1987) i Złotym Krzyżem Zasługi nadanym jej przez Rząd RP na Uchodźstwie (1989). Mieszkała w Sztokholmie. Zmarła 5 czerwca 2019 roku w Sztokholmie.

STREFA.SE

Lämna ett svar