Papieski medal dla Kaja Engelharta

Jego charakterystyczny, spokojny i rozpoznawalny głos, towarzyszy od ”zawsze” telewizyjnym transmisjom z watykańskich Pasterek, nadawanych także w telewizji szwedzkiej. Kaj Engelhart, dziennikarz, to postać niezwykle zasłużona dla społeczności katolickiej w Szwecji.

Parę dni temu w Sztokholmie odbyła się uroczystość wręczenia Kajowi Engelhartowi papieskiego medalu za 40 lat pracy na rzecz kościoła katolickiego w Szwecji. Między innymi właśnie za aktywną rolę w ”tłumaczeniu” i wyjaśnianiu szwedzkim widzom misterium bożonarodzeniowego nabożeństwa. Medal w imieniu Papieża Franciszka wręczał mu kardynał Anders Arborelius.

Warto dodać, że Kaj Engelhart to także wielki przyjaciel Polski, znający także język polski. W 2002 roku kapituła Nagród Polonii Szwedzkiej POLONIKI uhonorowała go Nagrodą Przyjaciół. Tak Nowa Gazeta Polska pisała w 2002 roku:

„Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” – tak głosi stare porzekadło. Stwierdzenie to wyjątkowo trafnie pasuje do Kaja Engelharta, który od wielu już lat odpowiedzialny jest za organizowanie pomocy dla Europy Wschodniej, w ramach szwedzkiego Caritasu. Dwukrotnie w ciągu ostatnich lat, angażował się w organizowanie pomocy dla powodzian w Polsce, chociaż Polska nie jest krajem objętym pomocą szwedzkiego Caritasu. Kaja Engelharta powinni znać niemal wszyscy Polacy – to właśnie on jest zawsze komentatorem telewizyjnym transmisji Pasterek z Watykanu z udziałem Papieża Jana Pawła Drugiego. Przez wiele lat Engelhart pracował jako redaktor naczelny „Katolska Kyrkotidningen”, „od zawsze” był wielkim przyjacielem Polski. Na każdym kroku daje temu wyraz i wykorzystuje każdą okazję by o Polsce mówić. Jako dziennikarz zrobił w ostatnich latach niezwykle dużo, by przybliżyć społeczeństwu szwedzkiemu rzeczywisty obraz Polski.

Gratulujemy!

STREFA:SE

Foto: Facebook

Lämna ett svar