Jeszcze Polska nie zginęła, czyli kto wymyślił Polsk Riksdag?

Zamieszkali w Szwecji Polacy obserwując gorszące sceny w polskim parlamencie często mówili z niesmakiem: Polsk Riksdag.

Spróbujemy wyjaśnić skąd się wzięło pojęcie Polsk Riksdag w języku szwedzkim. Nie jest to bynajmniej pamiątka z czasów unii personalnej polsko-szwedzkiej, ani wojny sukcesyjnej dwóch królów szwedzkich o tron szwedzki i polski (wojna ta, w terminologi polskiej, nazywa się potopem szwedzkim). W okresie Wazów sejm polski działał sprawnie lub (w wypadku wojny) nie działał wcale. Natomiast Szwecja w XIX i na początku XX wieku, była pod przemożnym wpływem kultury niemieckiej (szczególnie pruskiej). Język niemiecki wyparł łacinę z uniwersytetów i stał się językiem inteligencji. Ta sytuacja utrzymała się aż do końca II Wojny Swiatowej. Prace naukowe, podręczniki, a często i wykłady, były w języku niemieckim.

I wtedy to Szwedzi importowali z Królestwa Prus określenie Polnische Reichstag. Prusacy, którym Kongres Wiedeński związał ręce w stosunku do Polaków znajdujących się w ich zaborze, nakazując szanowanie polskich zwyczajów, przywilejów i instytucji – takich jak np. Sejm Ziemski – ukuli złośliwe określenia, jak wspomniany Polnische Reichstag czy Polnische Virtschaft – polskie gospodarstwo – określenie bałaganu i bylejakości. Ale także z Prus wyszło określenie Nach ist Polen nicht verloren – dosłownie: “Jeszcze Polska nie zginęła”, co oznacza że sprawa nie jest jeszcze przegrana lub beznadziejna. Określenie to zakorzeniło się w niemczyźnie po powstaniu styczniowym, gdy oddziały polskie wycofując się z Królestwa Polskiego (Kongresowego) przechodziły (życzliwie witane przez Niemców) do Belgii i Francji. Ówczesna liberalna opinia publiczna w Europie, witała Polaków jako bohaterów walczących z carskim despotyzmem. I z tego okresu datują się romantyczne ody i wiersze niemieckie popierające Polaków. W tym też okresie podobne utwory powstały w Szwecji.

A swoją drogą szkoda, że tego pojęcia Nach ist Polen nicht verloren, nie importowali przy okazji proniemieccy Szwedzi. Mogli by nim zastąpić swoje Det är inte hela världen.

Ludomir Garczyński Gąssowski

Lämna ett svar