W Sztokholmie dwukrotnie wyższe zainteresowanie wyborami w porównaniu z rokiem 2014

Wszystko wskazuje na to, że pod względem frekwencji w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego zanotujemy rekord. Oczywiście ”rekord” jeśli chodzi o wybory w Polsce. Ale i tak będzie to pewnie jedna z najmniejszych frekwencji w Europie.

Dobrym przykładem, że frekwencja może być wyższa niż w poprzednich wyborach jest chociażby liczba osób, które zapisały się na listy wyborcze w sztokholmskim okręgu wyborczym, w wydziale konsularnym Ambasady RP w Sztokholmie. W porównaniu z rokiem 2014, gdy w głosowaniu wzięło udział łącznie 681 osób (uwaga: łącznie w trzech okręgach wyborczych – w Sztokholmie, Malmö i Göteborgu), w tym roku zapisanych jest już dwa razy więcej i to tylko w jednej sztokholmskiej komisji wyborczej – bo tylko jedną w tym roku w Szwecji powołano.

Ostatni termin zapisów na listy minął wczoraj, 23 maja. W dniu wyborów do punktu wyborczego mogą zgłosić się dodatkowo osoby, które będę miały odpowiedni dokument z Polski.

Przypomnijmy, zasady głosowania są podane na stronach Ambasady RP w Sztokholmie, a punkt wyborczy mieści się w wydziale konsularnym w Sundybyberg, Prästgårdsgatan 5.

Dlaczego warto wziąć udział w wyborach 26 maja 2019 roku? Oto 10 powodów.

  1. Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach przez obywateli państw członkowskich UE.
  2. Parlament Europejski współdecyduje o większości aktów prawnych uchwalanych w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich oraz o unijnym budżecie.
  3. Posłowie reprezentują wszystkie główne siły polityczne 28 państw Unii Europejskiej, najrozmaitsze poglądy, doświadczenia, kompetencje. Parlament Europejski wpływa na sprawy tak ważne dla obywateli UE i poszczególnych państw, jak przyszłość Europy, prywatność w Internecie czy pełne otwarcie unijnego rynku usług.
  4. Europosłowie, częściej niż ich koledzy w parlamentach narodowych, kierują się swobodnym wyborem, osobistym stanowiskiem w konkretnej sprawie, niż układami koalicyjnymi.
  5. Jest najbardziej otwartą i przejrzystą instytucją Unii Europejskiej. Sesje plenarne i posiedzenia komisji parlamentarnych są otwarte dla europejskich mediów i publiczności. Decyzje Parlamentu Europejskiego, przyjmowane przezeń dokumenty, rodzą się na oczach zainteresowanych obywateli. Europejscy deputowani mają obowiązek zadeklarować wszelką inną działalność publiczną, źródła dochodów, stan majątkowy.
  6. Może sobie pozwolić, by być najodważniejszą z unijnych instytucji, pełną rolę ”sumienia” Unii Europejskiej. Nie waha się, na przykład, skrytykować różnych państw na świecie za łamanie praw człowieka.
  7. Ujmuje się za słabymi, skrzywdzonymi, dyskryminowanymi w Unii Europejskiej i na świecie. Dba o prawa człowieka, konsumenta, o środowisko naturalne. Patronuje unijnemu rzecznikowi praw obywatelskich, rozpatruje petycje obywateli, organizuje przesłuchania, by poszukiwać rozwiązań trudnych problemów.
  8. Zatwierdza i kontroluje Komisję Europejską, regularnie przepytuje ministrów przewodniczących pracom Rady UE, wysłuchuje sprawozdań prezesa Europejskiego Banku Centralnego.
  9. Jest parlamentem odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, przewidywalnym; jego regulamin ogranicza zbyt długie wystąpienia czy zgłaszanie wciąż nowych poprawek, choć tego nie wyklucza; szanuje pracę sprawozdawców i komisji.
  10. Stwarza forum współpracy dla ponad 700 polityków, mówiących 24 oficjalnymi językami Unii Europejskiej i reprezentujących ponad 500 milionów jej obywateli.
(za: Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce)

STREFA.SE

Lämna ett svar