Pospieszalski, TVP, Kongres Polaków i nowy numer kwartalnika ”Polonia Nowa”

W sieci dostępny jest nowy numer kwartalnika ”Polonia Nowa” (numer nr 26/2019) wydawany przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji. W numerze m.in. relacje z zeszłorocznych obchodów 100-lecia niepodległości organizowanych przez ZOP w Szwecji i oświadczenie ze styczniowego zebrania zarządu ZOP dotyczące programu Jana Pospieszalskiego w TVP:

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji pragnie poinformować, że kampania pomówień skierowana przeciwko Zrzeszeniu przez dziennikarza Jana Pospieszalskiego, nie ma żadnego uzasadnienia w faktach. Rzeczywistość przedstawia się wręcz odwrotnie. Wyraźnym błędem jest łączenie Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji z konfliktem, jaki zaistniał między Kongresem Polaków w Szwecji a urzędem szwedzkim MUCF (Urząd ds. młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego), który przyznaje dotacje na działalność organizacji imigranckich w Szwecji.

Urząd ten zdecydował o wstrzymaniu w roku 2018 dotychczasowej dotacji dla Kongresu, decyzję tę motywując nieprzestrzeganiem przez Kongres demokratycznych zasad wymaganych przez szwedzki rząd. Władze Kongresu wiedzą dokładnie o powodach odebrania dofinansowania o czym zostały przez szwedzki urząd poinformowane.

Warto przypomnieć, że organizacje polonijne za granicą podlegają prawu państwa, w którym prowadzą swoją działalność i powinny stosować się do obowiązujących zasad demokracji, które w Szwecji są przestrzegane bardzo restrykcyjnie. Obwinianie Zrzeszenia za zaistniałą sytuację jest formą odwrócenia uwagi od faktycznego problemu, jaki Kongres stworzył bez naszego udziału. Nieprawdziwe i tendencyjne zarzuty na publicznym forum skłócają Polonię i podważają jej wiarygodność oraz pogłębiają podziały wśród Polaków.

Zrzeszenie jest organizacją apolityczną, działającą na polu zachowania polskiej tożsamości narodowej w szczególności wśród młodego pokolenia Polaków w Szwecji, krzewienia polskiej kultury, zachowania naszych wspólnych wartości narodowych oraz obrony dobrego imienia Polski i Polaków. Działalność Zrzeszenia jest doceniana zarówno przez Polonię w Szwecji, jak i władze szwedzkie oraz szwedzką społeczność.

  • Corocznie organizowane przez Zrzeszenie Dni Polskie w trzech największych miastach Szwecji zwracają się przede wszystkim do społeczności szwedzkiej promując naszą polską kulturę wśród wielotysięcznej publiczności.
  • Zorganizowana w 2004 r. całodniowa uroczystość w Parku Ludowym w Malmo poświęcona wejściu Polski do Unii Europejskiej pobiła wszelkie dotychczasowe rekordy ilości publiczności – 22 tysiące osób, zarówno Polaków, jak i Szwedów.
  • Nasze organizacje obchodzą uroczyście Święta Narodowe 3 Maja i 11 Listopada od początku lat 80-tych, czyli zanim te święta zostały uznane przez Sejm RP.
  • Efekt popularyzacji i wspierania polskiej oświaty, kultury i nauki przez ostatnie 16 lat to zorganizowanie 24 konferencji z udziałem polskich i szwedzkich polityków oraz naukowców.

Senator i historyk Jan Żaryn stwierdził nader słusznie w programie „Warto rozmawiać” w TVP Info we wrześniu ub. roku: „Polonia powinna być coraz bardziej aktywna i lojalna wobec państw, w których żyje po to, żeby stać się częścią elity tychże państw i dobrze dzięki temu reprezentować polskie interesy”. I tak właśnie działa Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji.

Powyższe oświadczenie zostało opracowane i przyjęte przez Walne Zebranie Zrzeszenia w styczniu 2019 roku.

Cały numer kwartalnika na stronie:

http://www.polonia-zop.eu/wp-content/uploads/2019/04/pn26.pdf

Lämna ett svar