Doktor Anna Serafin o polskich doświadczeniach

W najnowszym numerze ”Läkartidningen” rozmowa z Anną Serafin, psychiatrą dzieci i młodzieży z Örebro, laureatką prestiżowego stypendium Cullberstipendiet za rok 2018.

Doktor Anna Serafin (64 lata) jest jedną z najbardziej cenionych psychiatrów dziecięcych w Polsce, od 2012 roku pracuje w szpitalu uniwersyteckim w Örebro. Dzięki otrzymanemu stypendium odbyła podróż studyjną do Norwegii.

W swojej pracy lekarskiej zwraca uwagę na niewiedzę w zakresie chorób psychicznych w społeczeństwie, co przekłada się na niezbyt dobre traktowanie osób dotkniętych tymi chorobami.

W innym wywiadzie dla tygodnika ”Niedziela”, mówiła:

Doświadczenia zagraniczne pokazują, że duża grupa tych ludzi ma realne szanse na pełnoprawne uczestnictwo w społeczeństwie, w tym również na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W Skandynawii po wyjściu pacjenta ze szpitala psychiatrycznego, rozpoczyna się drugi etap współpracy, który prowadzi do umocnienia jego zdrowia psychicznego. Jeśli jest taka potrzeba, po wypisie kontynuowane jest leczenie i rehabilitacja. Rozwiązania te umożliwiają młodym ludziom z zaburzeniami psychicznymi usamodzielnienie się. W Polsce brak, niestety, rozwiązań systemowych w tym zakresie.

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Meddelanden/Miniportrattet/2019/04/Familjen-betraktas-som-resurs-for-patientens-aterhamtning/

opr. STREFA:SE

Lämna ett svar