Samuel Bogumił Linde: Szwed, który służył Polsce

Samuel Bogumił Linde, zmarł 8 sierpnia 1847 roku w Warszawie i właśnie od tego dnia, do końca września każdego roku, obchodzone są w Polsce Dni Lindego. Ten znakomity lingwista i leksykograf, urodził się w dniu 24 kwietniu 1771 roku w Toruniu, w kamienicy przy Małych Garbarach 2.

Ojciec Lindego, Jan był z pochodzenia Szwedem. Wyemigrował on ze swojej ojczyzny, tuż po tym jak król Szwecji, nie dopuścił swoją polityką zagraniczną Stanisława Leszczyńskiego na tron Polski. Decyzja Lindego, była pewnego rodzaju bojkotem. Jan Jacobsen Linde, miał w Toruniu warsztat ślusarski. Był też on, rajcą miejskim. Matka zaś wywodziła się, z toruńskiej rodziny pochodzenia niemieckiego. Samuel Bogumił Linde, uczył się w szkole nowomiejskiej i w toruńskim Gimnazjum Akademickim.

Od 1791 roku, Samuel Linde był lektorem języka i literatury polskiej na uniwersytecie w Lipsku, następnie bibliotekarzem Załuskich w Warszawie i Ossolińskich w Wiedniu. W 1803 roku, Samuel za namową ojca założył Liceum Warszawskie, którego był pierwszym dyrektorem. Był on też, jednym z organizatorów Uniwersytetu Warszawskiego, stając się jednym z jego profesorów. W 1819 roku, Linde założył bibliotekę uniwersytecką.

W okresie Księstwa Warszawskiego, Samuel Linde był członkiem Izby Edukacji Publicznej, stał na czele Dyrekcji Edukacji Narodowej i pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Ksiąg Elementarnych. Był również członkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i wielu zagranicznych towarzystw naukowych i akademii.

Głównym dziełem Lindego jest sześciotomowy „Słownik języka polskiego”, którego pierwsze wydanie ukazało się w latach 1807-1814. zostało ono wydane po rozlicznych perypetiach, gdyż Polska była wówczas pod zaborami, a nasi zaborcy nie chcieli upubliczniać nic, co się wiązało z polskim językiem i słowotwórczością. Jest to jedno z największych osiągnięć nauki polskiej w dobie Oświecenia. Słownik Lindego, ma charakter historyczny i zawiera on około 60 tysięcy haseł wyrazowych, literacko zdobionych cytatami.

W 1806 roku w uznaniu swych zasług naukowych, Samuel Linde został nobilitowany, na polskiego szlachcica. Głęboko angażował się on po tym wyróżnieniu, w działalność warszawskiej parafii ewangelicko-augsburskiej.

Ewa Michałowska -Walkiewicz

 

Lämna ett svar