PODRÓŻE PO POLSCE: Czorsztyn

Czorsztyn, to niewielka wieś polska położona w powiecie nowotarskim. Usytuowana jest ona na wschodnim skraju Kotliny Orawsko-Nowotarskiej na pograniczu Pienin i Gorców.

Wieś Czorsztyn, mieści się u podnóża zamku czorsztyńskiego. Część Czorsztyna mieszcząca siedzibę władz gminy Czorsztyn, znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania dróg, znajdującego się około 1,5 km od wsi Czorsztyn, w kierunku Nowego Targu. Miejscowość ta jest typowo turystyczna i wypoczynkowa, z rozwiniętą w sposób doskonały infrastrukturą turystyczną i zapleczem gastronomicznym wraz bazą noclegowa. Przyciąga turystów w to miejsce szereg legend i zabawnych opowieści, które związane są ze wspomnianą wsią jak tez i jej okolicami. Zornsteyn bo taka nazwa obowiązywała to miejsce, podawana była w opisach krajobrazowych znajdujących się  w zapiskach kronikarskich z roku 1395. nazwa tej wsi, w roku 1777 została przemieniona na nazwę Schorstein, oznacza kamień, lub też czarci kamień. Nazwa ta została sprowadzona do tego miejsca przez króla węgierskiego Andrzeja II i przez osadników niemieckich.

Trzynasty wiek

W roku 1246 właścicielem zamku w Czorsztynie był Piotr Wydżga, szlachcic ziemi krakowskiej, pieczętujący się herbem Janina, brał on udział w wyprawach krzyżowych do Ziemi Świętej. Był on również właścicielem zamku Rytra, Łącka oraz zamku Lemiasz. Zdobył on na wspomnianych wyprawach spory majątek, ale tak naprawdę mało robił w tych zamkach pożytecznego. A jedynie traktował je jako wartość, którą z czasem można spieniężyć.

Panowanie ostatniego Piasta

W okresie panowania króla Kazimierza Wielkiego, zamek ten został obwarowany murami. Od XV wieku, Czorsztyn stanowił starostwo rycerza Zawiszy Czarnego. W roku 1433, do Czorsztyna przybyli husyci, aby nawracać na swoją wiarę okolicznych katolików. Ponieważ spotkali się oni z oporem ze strony mieszkańców Czorsztyna, spalili oni część wsi i zamku. Po upływie ponad dziesięciu lat, udało się odbudować czorsztyński zamek.

Rebelia Aleksandra Kostki Napierskiego

W 1651 roku, zamek czorsztyński był ośrodkiem powstania chłopskiego, któremu dowodził Kostka Napierski. Wspomniany zamek był centrum dowodzenia konfederacji barskiej, miajacej swoje miejsce w latach 1768–1782. Od tych lat, następowała powolna ruinacja zamku, aż do momentu jego spalenia, mającego miejsce w roku 1792.

Okres międzywojnia

W czasie dwudziestolecia międzywojennego, w Czorsztynie stacjonowała jednostka Straży Granicznej. Tutaj był wielki odpór Polaków wobec nadciągającej armii niemieckiej, który w czasie wojny obronnej, dla Polaków skończył się klęską.

Okres ubiegłego stulecia

W latach 80. XX wieku, dzięki inicjatywie proboszcza ze wsi Maniów, księdza prałata Antoniego Siudy, pobudowano tutaj kościół poświęcony w roku 1992 przez arcybiskupa krakowskiego, księdza kardynała Franciszka Macharskiego. Świątynia znajduje się przy ul. Jana Pawła II. Okolice Czorsztyna, to tereny podhalańskie posiadające wyraźnie wyodrębnioną autentyczną i żywą kulturę lokalną, na którą składa się folklor góralski i gwara. Charakterystyka folkloru widoczna jest dodatkowo w tamtejszej kuchni, rękodziele ludowym, a także muzyce, tańcu i oryginalnym stroju.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Lämna ett svar