Jak to jest z dotacją dla Kongresu Polaków w Szwecji?

Według informacji podanych na stronie mucf.se (ostatni raz kontrolowaliśmy stronę 13 marca 2019 roku) również i w tym roku Kongres pieniędzy nie dostał. Ale według informacji, które niedawno otrzymaliśmy – pieniądze jednak zostały przyznane.

Nasze źródła informują, że Kongres otrzymał 370.000 koron dotacji na rok 2019. Zarówno zarząd Kongresu, jak i władze szwedzkie traktują informację… jako poufną. Jak to tłumaczyć?

Ponieważ wysokość dotacji uzależniona jest ilości członków w organizacjach, wynikało by z prostego rachunku, że Kongres podaje większą ilość członków niż Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji (który dostał dotację niższą o ok. 10.000 niż Kongres), mając zrzeszonych pod sobą mniej organizacji. I w dodatku organizacje te stale się kurczą, gdyż nowych członków nie przybywa.

Sprawa budzi więc wiele wątpliwości.

Przyznanie dotacji nie oznacza wcale, że tak naprawdę coś się w Kongresie zmieniło pozytywnie. Na ten temat już w kolejnym wydaniu Nowej Gazety Polskiej. (strefa:se)

Lämna ett svar