ANDRZEJ OLKIEWICZ: Dom do remontu, co z pamiątkową tablicą?

Co stanie się z tablicą upamiętniającą szwedzko-polską solidarność? 

W maju 2010 roku Michał Czyż, ówczesny ambasador RP w Sztokholmie oraz władze Sztokholmu, a także szwedzka minister ds. europejskich – Birgitta Ohlsson – odsłonili na fasadzie przeszło stuletniego Hotelu Örnsköld na Nybrogatan 6 pamiątkową tablicę z logo Solidarności. Napisano na niej po polsku oraz szwedzku, że jest ona ”hołdem dla wszystkich Szwedów i Polaków, którzy złączeni duchem Solidarności przyczynili się do zbudowania wolnej i zjednoczonej Europy”.

Podczas uroczystości odczytano list Lecha Wałęsy adresowany do Narodu Szwedzkiego, w którym stwierdził: „Tę ponadnarodową Solidarnością zmieniliśmy w rzeczywistość … otworzyliśmy nową epokę”.

Dzisiaj istnieje obawa, że tablica zostanie usunięta! W październiku 2018 roku Hotel Örnsköld zakończył działalność. Nieruchomość przejdzie renowacje i zostanie dostosowana do potrzeb przyszłego biura. CO STANIE SIĘ Z TABLICĄ?! Czy nowy właściciel uszanuje tę historyczną – dla nas ważną – pamiątkę?

Ważne jest, aby pomoc jaką Szwedzi udzielili Polakom w latach 80-tych ubiegłego wieku, nie poszła w niepamięć. Szwedzkie społeczeństwo organizowało akcje humanitarne do Polski. Ciężarówkami przemycano także maszyny drukarskie oraz papier, które służyły polskiemu podziemiu w walce z reżimem komunistycznym.

W Hotelu Örnsköld w okresie Solidarności mieszkało wielu zapraszanych przez Szwedów działaczy polskiej opozycji. Hotel Örnsköld dał także nazwę wydawanemu w latach 1984-1989 czasopismu, w którym przedrukowywano i tłumaczono na szwedzki m.in. teksty Jacka Kuronia, Bogdana Borusewicza, ale też Adama Zagajewskiego, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta.

Andrzej Olkiewicz

Zdjęcia z uroczystości odsłonięcia tablicy na stronie: www.polskieslady.se

Lämna ett svar