Kongres znowu bez dotacji?

Wszystko wskazuje na to, że również i w tym roku Kongres Polaków w Szwecji nie dostanie dotacji szwedzkiej. Na stronach Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, urzędu który zajmuje się przyznawaniem dotacji dla organizacji imigranckich, nie uwzględniono Kongresu.

Dotację dostało natomiast Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji w wysokości podobnej jak w roku 2018. Tak zwany föreningsbidrag przyznano w wysokości 360.007 koron.

Pieniądze na działalność w 2019 roku od sztokholmskich władz komunalnych otrzymało także Szwedzko-Polskie Centrum Seniora: 206.519 koron (föreningsbidrag) plus 90.000 koron (lokalbidrag).

Trudno przewidzieć, jakie konsekwencje będzie miało nieprzyznanie już po raz drugi dotacji dla Kongresu. Ale póki w Kongresie nie nastąpią zmiany personalne i zmiana polityki, Szwedzi będą zapewne wstrzymywać się z wydaniem decyzji pozytywnej. (ngp)

Lämna ett svar