Czy Karolina Ostrzyniewska zostanie nowym ambasadorem RP w Szwecji?

Kandydatką na ambasadora jest już od paru miesięcy, ale wciąż brakuje podpisu Prezydenta pod jej nominacją. W Warszawie mówi się, że jest ”dobrą znajomą niesławnej pamięci” marszałka województwa podkarpackiego Mirosława Karapyty (z PSL, w kwietniu 2013 został zatrzymany i przedstawiono mu zarzuty w tym o charakterze korupcyjnym i płatnej protekcji. 27 maja tego samego roku został odwołany przez sejmik z funkcji marszałka województwa, we wrześniu 2014 został przyjęty do klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej). Ponad to posłowie niechętni Ostrzyniewskiej mówią, że jest ”okiem i uchem Tuska” oraz byłą współpracowniczką Trzaskowskiego w MSZ. Czy z takimi referencjami może zostać ambasadorem za rządów Prawa i Sprawieliwości? Być może właśnie te pogłoski opóźnieją jej nominację… Kim jest Karolina Ostrzyniewska?

Urodziła się w 1975 roku. W 1998 roku ukończyła studia ekonomiczne, a w roku 2000 studia prawnicze. Bezpośrednio po studiach w roku 1998 podjęła pracę w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w Departamencie Negocjacji Akcesyjnych, żeby następnie podjąć pracę w Departamencie Polityki Integracyjnej. W 2002 roku kandydatka została urzędnikiem służby cywilnej. Po połączeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w 2010 roku weszła w skład służby dyplomatycznej. Do roku 2006 Karolina Ostrzyniewska odpowiadała w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej za negocjacje akcesyjne i proces dostosowania w zakresie polityki podatkowej, swobody świadczenia usług, swobodnego przepływu kapitału oraz unię gospodarczą i walutową. Po podpisaniu traktatu akcesyjnego w 2003 roku odpowiadała za udział Polski w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w wymienionych obszarach.

W 2006 roku Ostrzyniewska została oddelegowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej do Komisji Europejskiej w roli eksperta narodowego. Przez dwa lata pracowała w Dyrekcji Generalnej do Spraw Rynku Wewnętrznego, jednej z ważniejszych dyrekcji z polskiego punktu widzenia, w której zajmowała się obszarem usług finansowych. W 2008 roku została wyznaczona przez dyrektora generalnego służby zagranicznej do pełnienia funkcji zastępcy stałego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Przez pięć kolejnych lat reprezentowała Polskę w Komitecie Stałych Przedstawicieli tzw. COREPER I. Po powrocie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2014 roku rozpoczęła pracę w Departamencie Komitetu do Spraw Europejskich, najpierw na stanowisku zastępcy dyrektora, żeby następnie od marca 2014 roku pracować na stanowisku dyrektora departamentu i sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich.. Odpowiada za koordynację merytorycznych przygotowań do posiedzeń Komitetu do Spraw Europejskich. W administracji rządowej koordynuje również przygotowania Komitetu Stałych Przedstawicieli oraz Rady do Spraw Ogólnych, co daje świetną orientację w stanowiskach państw członkowskich, w tym oczywiście Szwecji. Do zakresu jej zadań należy także wypracowanie w procesie międzyresortowym stanowiska Polski na posiedzenia Rady Europejskiej, w których bierze udział jako członek polskiej delegacji. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych nadzoruje merytorycznie stałe przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej.

Karolina Ostrzyniewska biegle włada językami angielskim, francuskim i niemieckim.

Podczas posiedzenia Komisji spraw zagranicznych, gdzie prezentowała się jako kandydatka na ambasador w Szwecji, mówiła m.in.: ”Kluczowe dla ambasady będzie działanie na rzecz utrzymania języka polskiego w szwedzkim systemie edukacyjnym przez promowanie kultury polskiej. Będziemy kontynuować udzielanie wsparcia Polakom, którzy przybyli i przybywają do Szwecji, po to, żeby zagwarantować ich prawa jako obywateli Unii Europejskiej. Będę także chciała wykorzystać potencjał Polonii do zrealizowania konkretnych interesów Polski. Będę chciała działać na rzecz wzmocnienia pozycji środowisk polonijnych. Będę chciała wzmacniać ich aspiracje, pomagać w pokazaniu swojego potencjału. (…) Będę chciała wykorzystywać potencjał Polonii do realizacji interesów Polski. Będę chciała wspierać jej aspiracje. Deklaruję swoją gotowość i otwartość na współpracę.

Przypomnijmy, że wakat na stanowisku ambasadora RP w Szwecji trwa od lipca 2018 roku, gdy z pełnionej funkcji odwołany został ambasador Wiesław Tarka. (opr. ngp)

Lämna ett svar