POLONIKI 2018 – Nagrody Polonii Szwedzkiej

KOMUNIKAT PRASOWY – POLONIKI 2018  – Sztokholm 17 października 2018 roku.

Po raz siedemnasty kapituła Nagród Polonii Szwedzkiej, przyznawanych przez Nową Gazetę Polską, postanowiła uhonorować POLONIKAMI Polaków mieszkających w Szwecji.

Nagrodę Polki Roku 2018 postanowiono przyznać Ewie Nordin, współzałożycielce Polskiego Towarzystwa Teatralnego w Szwecji.

Ewa Nordin (ur. w 1952 roku w Warszawie) od chwili przyjazdu do Szwecji w 1978 roku aktywnie uczestniczy w życiu polonijnym w Szwecji, pełniąc różne funkcje w organizacjach i prowadząc wiele projektów skierowanych do szwedzkiej Polonii. W 1993 roku wraz z Markiem Terpiłowskim i Michałem Moszkowiczem założyła w Sztokholmiem Polskie Towarzystwo Teatralne w Szwecji, któremu poświęciła niemal całą swoją działalność społeczną. Dzięki jej talentom organizacyjnym i zapałowi już kolejne grupy aktorów-amatorów mają okazje prezentować się szwedzkiej publiczności, w tym utworzona parę lat temu grupa dziecięca. Aktywność Ewy Nordin może być przykładem dla innych, służących bezinteresownie Polonii szwedzkiej.

Nagrodę Artystyczną przyznano Romanowi Zasowskiemu, poecie i publicyście.

Roman Zasowski (ur. w 1974 roku w Lipnie) mieszka w Szwecji od 2004 roku. Debiutował jako poeta  w wieku 15 lat zwyciężając w konkursie poetyckim, później publikował w regionalnej i ogólnopolskiej prasie literackiej. Jest autorem czterech tomików poetyckich, w tym trzech wydanych już w Szwecji. W Nowej Gazecie Polskiej publikował także fragmenty swojej przejmującej powieści ”Jego Wysokość Sprzątacz”, będącą odbiciem jego emigracyjnych losów. Mieszkający w Kungsbacka poeta wydał w zeszłym roku w Wydawnictwie Polonica tomik wierszy ”Skaza pępka”, o którym w recenzji pisaliśmy: ”Czyta się te krótkie wiersze z uczuciem wnikającej w nas przyjemności zabawy słowem, lekko uśmiechając się, gdy dotrze do nas refleksyjność tych wierszy. Nie ma w nich nic z poetyckiego zadęcia, wymuszonych metafor. Nie ma też ekshibicjonistycznych wiwisekcji własnej osoby. Zasowski z rozwagą i niezwykle przemyślanie operuje słowem. I każde słowo ma do spełnienia w tych wierszach swoją rolę. To poezja świadoma”.

Kapituła postanowiła przyznać także dwie Nagrody Specjalne: Andrzejowi B. Lewkowiczowi i Janinie Ludawskiej.

Andrzej B. Lewkowicz (ur. w 1960 roku w Ornecie, jest z wykształcenia filozofem, językoznawcą i ekonomistą. W Szwecji mieszka od 2004 roku. W przeszłości nauczyciel akademicki. Pracował na Greenwich University (Londyn), Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Krakowskiej Szkole Biznesu (rektor). Obecnie pracuje jako nauczyciel języków obcych i tłumacz. W filozofii szczególnie zajmuje się żydowskimi (haskala) i indyjskimi nurtami myślowymi. Jako językoznawca prowadzi badania historyczno-porównawcze w obszarze języków indoeuropejskich, specjalizuje się w językach indoirańskich, w tym również w języku cygańskim. Kieruje Instytutem Języka Cygańskiego. W swojej działalności publicystycznej (m.in. na łamach Nowej Gazety Polskiej) podejmuje tematy trudne i budzące wiele kontrowersji – starając się wyjaśnić złożoność problemów, walcząc jednocześnie z fake-newsami oraz stereotypami myślenia. M.in. na temat mniejszości romskiej, imigrantów czy problemu żebractwa w Szwecji.

Janina Ludawska (ur. w 1921 roku w Warszawie) otrzymuje nagrodę za całokształt swojej pracy naukowej w zakresie teatrologii. Pierwszy raz znalazła się w Szwecji w 1939 roku, po wojnie wróciła jednak do Polski. Ponownie znalazła się w Sztokholmie w roku 1968, zaskakując wielu znakomitym opanowaniem języka szwedzkiego, osiągniętym w czasie wcześniejszego pobytu na studiach w Szwecjim w czasie II wojny światowej. Studia teatrologiczne w Moskwie po wojnie dodały również świetną znajomość rosyjskiego. Nie miała więc trudności w otrzymaniu pracy w katedrze teatrologii na Uniwersytecie Sztokholmskim, gdzie również obroniła doktorat poświęcony adaptacji scenicznej ”Ślubu” Gombrowicza w inscenizacji Alfa Sjöberga. Opublikowała również tom tekstów o polskim romantyźmie, przetłumaczonych na szwedzki i opatrzonych obszernym wstępem oraz opracowany w podobny sposób mniejszy tom tekstów Konstantego Stanisławskiego. Ma również w dorobku kilka tłumaczeń książek ze szwedzkiego oraz wspomnienia wolontariuszki dokumentujące z kolei jej pracę społeczną dla chorych na AIDS, w Szwecji i Polsce.

Nagrody Polonii Szwedzkiej przyznawane są przez redakcję Nowej Gazety Polskiej od roku 2001. Honorujemy nimi Polaków mieszkających w Szwecji, których działalność i osiągnięcia służą budowaniu pozytywnego wizerunku Polonii w Szwecji.

Kapituła Nagrody: Tadeusz Nowakowski – redaktor Nowej Gazety Polskiej, redaktor Ludomir Garczyński-Gąssowski – dziennikarz, b. szef Archiwum Emigracji Polskiej w Szwecji, laureat Nagrody Specjalnej POLONIKI 2004, Andrzej Szmilichowski – pisarz, laureat Nagrody Artystycznej POLONIKI 2010 i Aleksander Kwiatkowski – krytyk i historyk filmu, laureat Nagrody Specjalnej POLONIKI 2013.

Rozdanie nagród odbędzie się na początku 2019 roku w Sztokholmie.

Nowa Gazeta Polska    Telefon: 0739 853 615     E-post: polonica@polonica.se

 

Lämna ett svar